دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۲ اسفند ـ ۲۱ فوریه ـ سازنده هواپیماهای بلند پرواز آلمان


۲ اسفند ـ ۲۱ فوریه ـ سازنده هواپیماهای بلند پرواز آلمان
«كورت تانك» سازنده هواپیماهای بلند پرواز آلمانی « تا ــ ۱۵۲ » در این روز در سال ۱۸۹۸ به دنیا آمد و به تجهیز و تقویت نیروی هوایی آلمان در جریان جنگ جهانی دوم كمك بسیار كرد . وی شخصا هواپیما های تازه ساز را به پرواز در می آورد و« خلبان آزمایش» آنها بود.كورت پس از شكست آلمان در جنگ به آرژانتین فرار كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز