جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

فراوانی سینوزیت در کودکان ۱۶-۲ ساله مبتلا به آسم که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ به بیمارستان رسول اکرم (ص) مراجعه کرده بودند


فراوانی سینوزیت در کودکان ۱۶-۲ ساله مبتلا به آسم که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ به بیمارستان رسول اکرم (ص) مراجعه کرده بودند
در این مطالعه توصیفی و گذشته‌نگر که طی ۱۰ سال انجام شد، فراوانی سینوزیت و رابطه آن با آسم (هیپراکتیویتی راه‌های هوایی) در ۷۲ کودک ۱۶-۲ ساله که با تشخیص آسم در بخش کودکان بیمارستان رسول اکرم (ص) بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. التهاب سینوس در ۵۲ کودک مبتلا به آسم (۲/۷۳%) براساس گرافی سینوس تشخیص داده شد که شایع‌ترین سینوس درگیر سینوس ماگزیلا (۷/۳۲%) و شایع‌ترین یافته در گرافی واترز افزایش ضخامت مخاط بیش از ۶ میلی‌متر در سینوس ماگزیلا (۸/۵۸%) بود. در ۵/۳۸% از کودکان مبتلا به آسم با گرافی غیرطبیعی سینوس (سینوزیت)، هیچ علامت بالینی به نفع سینوزیت باکتریال وجود نداشت (۳/۱ موارد). شایع‌ترین علامت بالینی سینوزیت باکتریال در کودکان مبتلا به آسم، ترشــح چرکــی مــداوم بینــی بود (۷/۴۰%). در تحقیق حاضر بین وجود یا عدم وجود التهاب سینوس (براساس گرافی) در کودکان مبتلا به آسم با شدت و تعداد حملات آسم اختلاف آماری معنی‌داری به دست نیامد (۰۵/۰ P>) بنابراین پیشنهاد می‌شود تجویز آنتی‌بیوتیک در کودکان مبتلا به آسم با گرافی غیرطبیعی سینوس، تنها در مواردی که نشانه‌های بالینی سینوزیت باکتریال و عدم پاسخ به درمان‌های معمول آسم وجود دارد صورت گیرد زیرا التهاب سینوس در این کودکان ممکن است ناشی از سینوزیت هیپرپلاستیک ائوزینوفیلیک مزمن (Chronic hyperplastic eosinophilic sinusitis) باشد که ناشی از التهاب و نه عفونت است.
فهیمه احسانی ‌پور
ناصر جواهرتراش
آذر پیردهقان
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت خبرآنلاینروزنامه خراسانسایت رویداد 24سایت ورزش سهسایت فرارو