چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

همکاری


همکاری
یادگیری کار کردن با همدیگر به عنوان یک تیم بر اساس « مجموعه اصولی » ساخته می شود که به وسیله مأموریت و اهداف ، نقشها و مسئولیت ها ، رویه ها و تجارب تبیین می شود . با این عناصر ، فرصت برای همکاری و روابط قوی تیمی بسیار خوب است . کار کردن با یکدیگر به عنوان چشم پوشی از تفاوتهای شخصی نیست بلکه به معنی درک تفاوتها و پذیرش آنهاست به گونه ای که با رویه هائی که تیم در مورد آنها موافقت کرده ، سازگار است . یک مدیر به عنوان رهبر یک تیم باید برای پیدا کردن زمینه های مشترک در مواردی که تضادهائی وجود دارد تلاش کند ، روابط درون تیم و ارتباطات بیرونی را مدیریت کند و عالیترین عملکرد را به وجود آورد .
● تیم های با عملکرد عالی
- روحیه و غرور تیمی وجود دارد .
- تحمل تضاد وجود دارد و تأکید روی راه حل است .
- تضاد تأیید می شود و آشکار بحث می شود .
- اعضای تیم صریح هستند و با یکدیگر روابط دوستانه دارند .
- اعضای تیم یکدیگر را حمایت می کنند .
● تیم های با عملکرد ضعیف
- روحیه تیمی قوی وجود ندارد .
- تضاد پنهانی بین اعضای تیم وجود دارد.
- از عنوان کردن تضاد اجتناب می شود و یا به طور سازنده برخورد نمی شود .
- روابط اعضای تیم غیر دوستانه است .
- اعضای تیم حالت تدافعی با یکدیگر دارند .

سعید الهوئی
منبع : سایت مدیران ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری اسپوتنیکسایت ورزش سهروزنامه دنیای اقتصادسایت تاپ نازسایت ساعدنیوزسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاین