شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

سایر نرم‌افزارهای ضد ویروس


با آن كه مك آفی و نورتون اسمهایی بزرگ در نرم افزار ضد ویروس هستند. آنها تنها بازیگران عرصه ضد ویروس نیستند. تعدادی دیگر از نرم افزارهای ضد ویروس و پایگاههای وب آنها در زیر معرفی شده است:
AVAST
HTTP ://WWW.AVAST.COM
BITDEFENDER
HTTP://WWW.BITDEFENDER.COM
DR.WEB ANTI-VIRUS
HTTP://WWW.ADVANCEDFORCE.COM
ESCAN
HTTP://WWW.MWTI.NET
F-PORT ANTI-VIRUS
HTTP://WWW.F-PORT.COM
منبع : مرکز اطلاع‌رسانی خانواده شمیم