دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

آموزش اسکی آلپاین


آموزش اسکی آلپاین
● اصول یادگیری اسکی
۱ ) یادگیری
۲ ) تدریس
اصول كلی اسكی و اسنوبورد فعالیت هایی هستند كه در هوای آزاد و به عبارت دقیق تر در دل طبیعت انجام می گیرند. ویژگی های این محیط ارتفاع زیاد، سرما، تغییرات دما، تغییرات ناگهانی هوا و ... است كه شاگردان معمولاً با آنها آشنا نیستند. اسكی و اسنوبورد توسط تعداد زیادی از علاقمندانی انجام می گیرد كه معمولاً از آمادگی جسمانی لازم برخوردار نیستند.
علاقمندان معمولاً در طول تعطیلات و اواخر هفته به این فعالیت ها می پردازند و برای آنها جنبه تفریحی اهمیت بیشتری از جنبه ورزشی و قهرمانی آن دارد بدین لحاظ است كه مربی برای جالب كردن كلاس خود باید به پرنشاط كردن كلاسش توجه خاص نماید
۱) یادگیری
▪ سه روش یادگیری
▪ یادیگری با اجرای حركت
▪ یادگیری از طریق توضیح شفاهی
● برای آموزش كودكان اغلب از روش های ۱ و ۲ استفاده می شود.
۱-۲ ) عوامل تسهیل كننده یادگیری
۱-۲-۱ ) انگیزه
▪ خستگی جسمانی
▪ هوای بد
▪ محیط نامناسب كلاس یا رابطه بد شاگرد با مربی
۱-۲-۲ ) شناخت چگونگی پیشرفت
وقتی شاگرد متوجه شود كه جزو بهترین های كلاس است یا این كه می تواند یك تمرین جدید را به خوبی انجام دهد، انگیزه اش برای یادگیری افزایش می یابد.
۱-۲-۳ ) مقدار كار
مقدار كار یا تعداد تكرار هر تمرین فوق العاده اهمیت دارد (به همین خاطر باید تمرین را به نحوی سازماندهی كرد كه شاگردان برای اجرای یك تمرین زیاد انتظار نكشند و تقریباً همگی همواره در حال تحرك باشند.
۱-۲-۴ ) تكرار
برای آن كه حركتی خودكار شود یعنی فرد بتواند بدون آن كه فكر كند آن حركت را انجام دهد، باید دست به تكرار حركت زد. لیكن توجه كنید كه تكرار بیش از حد شاگرد را دلزده می كند و انگیزه اش از بین می رود.(برای اجتناب از این حالت باید شرایط كار را تغییر داد. تغییر زمین، پرش، بازیهای مختلف، عبور از داخل دروازه ، مسابقه بین شاگردان، تغییر شعاع پیچ)
۱-۲-۵ ) ترتیب و توالی تمرینات
آموزش باید تدریجی و مرحله به مرحله باشد. هر تمرینی باید مقدمه ای بر تمرین بعدی باشد.(برای مثال : كار تعادلی روی یك پا قبل از كار تعادلی روی دو پا انجام می گیرد، یا تمرین برگ خزان مقدمه ای است برای تمرین دراپاژ)
۱-۳ ) مراحل پیشرفت
● پیشرفت مبتدی با گذر از چند مرحله حاصل می شود:
▪ كسب تعادل
▪ حركات عضلانی جدید : استقلال عضلانی
▪ هماهنگی عضلانی
▪ خودكار شدن حركات مورد نظر
۱-۳-۱ ) كسب تعادل
▪ مرحله ۱ : تعادل استاتیك‌- مبتدی در حال توقف سعی می كند تعادل خود را روی اسكی یا اسنوبورد بدست آورد.
▪ مرحله ۲ : تعادل مجدد – اسكی باز یا اسنوبوردری كه كمی تجربه كسب كرده است موفق می شود تعادلی را كه بهم خورده مجدداً كسب كند ( مثلاً با استفاده از حركت دستها هنگام عبور از قوز برفی)
▪ مرحله ۳ :‌مقابله با عدم تعادل آتی – اسكی باز یا اسنوبوردر قبل ازرسیدن به عامل محل تعادل، خود را آماده می كند.
۱-۳-۲ ) استقلال عضلانی
▪ مرحله ۱ : مبتدی برای انجام یك حركت، تمام عضلات بدن خود را به كار می اندازد و بدین لحاظ انرژی زیادی مصرف می نماید.
▪ مرحله ۲ : اسكی باز یا اسنوبوردر با تجربه تنها آن عضلاتی را كه بایدحركتی را انجام دهند بكار می گیرد و بدین لحاظ انرژی كمتری مصرف می كند و حركت را بهتر انجام می دهد.
۱-۳-۳) هماهنگی عضلانی
▪ مرحله ۱ : مبتدی حركت را انجام می دهد ولی حالت بدن وی حفظ نخواهد شد یا حركت بموقع انجام نخواهد گرفت.
▪ مرحله ۲ : اسكی باز یا اسنوبوردر با تجربه به حركت را به شیوه ای هماهنگ (چه از نظر حالت بدن و چه از لحاظ هماهنگی با شرایط) انجام خواهد داد.
۱-۳-۴ ) خودكار شدن
▪ مرحله ۱ : اسكی باز یا اسنوبوردر باید در مورد هر حركتی كه می خواهد انجام دهد، فكر كند. او اطلاعات حركتی كمی بدست می اورد به عبارتدیگر اطلاع درستی از محل قرار گرفتن قسمت های بدنش كسب نمی كند و لذا مجبور است حالت بدنش را با چشم كنترل كند.
▪ مرحله ۲ :‌كلیه حالاتی كه بدن باید بگیرد برای اسكی باز یا اسنوبوردر شناخته شده است و حركات را (به یمن تكرار زیاد قلبی) بطور خودكار و بدون فكر كردن انجام می دهد. درك حركتی او بهتر شده است.
بنابراین می تواند چشم خود را به موانعی كه درجلویش خواهند آمد بدوزد و خود را برای مقابله با آنها آماده سازد.
۲) تدریس
۳- -۱) درس دادن یعنی ارتباط برقرار كردن
۴) شاگرد می خواهد یادبگیرد و مربی می خواهد به او كمك كند تا در محیطی در حال تغییر مداوم پیشرفت كند.
۵) بنابراین درس دادن یعنی ایجاد ارتباط بین ۳ عنصر شاگرد، مربی و محیط
۶) الف - شاگرد
۷) شخصیت
۸) تجربه
۹) وضعیت جسمانی
۱۰) تكنیك
۱۱) ب- محیط
۱۲) تكنیك بازی
۱۳) وسایل
۱۴) سرما،باد، برف ارتفاع ، ....
۱۵) مربی
۱۶) شخصیت
۱۷) دانش
۱۸) ارتباطات
۱۹) برای آن كه مربی ارتباط خوبی با شاگردان خود برقرار كند، باید از تمام توانایی های خود برای ایجاد رابطه و پرنشاط كردن این رابطه استفاده كند تا به این نتایج برسد:
۲۰) شنوندگان خوب
۲۱) انگیزه قوی شاگردان
۲۲) حرف شنوی خوب شاگردان
۲۳) شناسایی خوب شاگردان
۲۴- ۲-۲) نقش مربی
۲۵) مشخص كردن هدفی كه باید به آن رسید
۲۶) توضیح مراحل تكنیكی كه برای رسیدن به هدف باید از آنها عبور كرد
۲۷- ۲-۲-۲) كمك به سازماندهی پرتحرك تمرین
۲۸) استفاده از حركت یادگرفته شده قبلی برای توضیح و آموزش حركات جدید
۲۹) كمك به كنترل و ارزیابی پاسخ حركتی شاگرد به درس جدید
۳۰) دادن معیارهای قابل درك به شاگرد برای انكه آیا حركت را درست انجام داده یا نه ؟ ۳۱- * تصحیح حركت ( استفاده از ویدئو)
۳۲- ۲-۲-۳ ) تحلیل و تصحیح اشكالات
۳۳- معمولاً بهتر است ادای اشكال را درآورد و سپس حركت درست را نشان داد تا این كه یك توضیح مفصل تكنیكی در مورد مسأله ایراد كرد.
۳۴) فراموش نكنیم عواملی ممكن است جلوی پیشرفت شاگرد را بگیرند و یا حتی باعث پس رفت او شوند. عمده ترین این عوامل عبارتند از :
۳۵) احساس ترس یا كاهش انگیزه
۳۶) سرعت كم یا بیش از حد شاگرد
۳۷) شرایط محیط : سرما، باد، مه
۳۸) خستگی
۳۹- ۲-۲-۳-۱ ) تصحیح با اجرای حركت
۴۰- با دادن یك هدف روشن و بدون ابهام به شاگرد، وی معمولاً می تواند به تنهایی به حركت صحیح برسد. برای این كار تمرینات قابل فهمی به او بدهید تا خود او زود متوجه شود آیا تمرین را درست انجام می دهد یا خیر.
۴۱) یادگیری با اجرای حركت تواناییهای انطباق پذیری شاگرد با محیط و شرایط را افزایش می دهد.
۴۲- ۲-۲-۳-۲) تصحیح با تقلید
۴۳) قبل از اینكه مربی حركت اشتباه شاگرد را تقلید كند، باید حركت را توضیح و سپس نشان دهد.
۴۴) توضیح -->نمایش--> تقلید -->تصحیح
۴۵) توضیح باید كوتاه باشد و روی ۲ جنبه تكیه كند:
۴۶) جنبه سازماندهی (چه پیستی ، چه جهتی، نقطه شروع، نقطه پایان ...)
۴۷) جنبه تكنیكی، توضیح تصویری بدهید تا شاگرد بتواند حركت را در ذهنش تصور كند
۴۸) نمایش باید بتواند ریتم حركت را نشاندهد ومكانیسم حركت را طوری به او نشان دهد كه بتواند آن را تكرار كند. هدف این نیست كه شاگرد حركت را ۱۰۰% درست انجام دهد بلكه مهم آن است كه به اجرای درست حركت نزدیك شود.
۴۹) تصحیح باید حركت را به زبان تصویری ساده به نمایش بگذارد. شاگرد در صورتی كه چندین بار حركتی را اجرا كرده باشد آن وقت بهتر متوجه تصحیحاتی می شود كه مربی عنوان می كند.
۵۰) همیشه سعی كنید كلامتان تشویق آمیز و مثبت باشد برای مثال باید گفت : زانوهایت را بیشتر خم كن . «نباید گفت » زانوهایت خیلی صاف هستند.
۵۱) همیشه باید قبل از اشاره به اشكالات،به نقاط قوت شاگرد در حركت مورد نظر اشاره كرد.
۵۲) یك نمایش خوب نمایشی است كه طی آن ریتم، سرعت و انرژی كه اساس همه فعالیتهای ورزشی است نشان داده شود.
۵۳) روش و كیفیت آموزش به شدت بستگی به مربی دارد( یعنی عامل انسانی). تحرك و نشاطی كه مربی به كلاسش می دهد نقش اساسی در موفقیت تدریس و پیشرفت شاگردان دارد و همین خصوصیات است كه شاگرد را مجدداً به سوی كلاس یك مربی جلب می كند.
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت رکناروزنامه ایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت دیجیاتوسایت باتوسایت خبرآنلاینسایت بیتوتهخبرگزاری مهرروزنامه شهروند