سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

گزارش یک مورد موکورمایکوز ریوی در بیمار مبتلا به دیابت


گزارش یک مورد موکورمایکوز ریوی در بیمار مبتلا به دیابت
موکورمایکوز بیماری حاد و نسبتا کشنده ای است که به وسیله قارچ های پوده رست رده موکورال ایجاد می شود. این بیماری به اشکال بینی ـ مغزی، ریوی، شکمی و جلدی دیده می شود و تمام انواع آن با عوامل مستعد کننده و بیماریهای زمینه ای همراه است. موکورمایکوز ریوی غالبا در بیماران دچار لوسمی و لنفوم اتفاق می افتد ولی به ندرت در افراد دیابتی نیز گزارش شده است. بر اساس اطلاعات موجود، گزارش اخیر اولین مورد موکورمایکوز ریوی در بیمار مبتلا به دیابت در ایران است.
بیمار آقای ۱۶ ساله مبتلا به دیابت نوع جوانان با علایم سرفه، تب، کاهش وزن، دفع خلط چرکی گاهی با رگه های خونی، تنگی نفس پیشرفته و عدم پاسخ به درمان آنتی بیوتیک در بیمارستان بستری شده بود. در عکس ریه کدورت سمت راست قلب و کاهش حجم وجود داشت. قند خون بیمار ۲۱۵ میلی گرم درصد و آزمایش خلط از نظر باسیل سل (BK) منفی بود. در برونکوسکوپی، تنگی موضعی در ثلث میانی نای (حدود ۷۰% - ۶۰%)، تخریب شدید ناحیه کارینا و مدخل برونش های اصلی و وجود فیستول های متعدد در ناحیه مذکور همراه با لخته کرمی رنگ وسیع در برونش چپ با انسداد کامل دیده شد. شستشوی برونش انجام و لخته کرمی رنگ با برونکوسکوپ فیبروپتیک درآورده شد و به بخش قارچ شناسی آزمایشگاه شماره ۲ درمانگاه های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارسال گردید. در بررسی میکروسکوپی نمونه ارسالی، میسلیوم های پهن بدون دیواره عرضی مشاهده شد و در محیط کشت، پس از گذشت ۴۸ ساعت، کلنی خاکستری رنگ با میسلیوم های هوایی فراوان با دانه های تیره رنگ در سطح آنها رشد کرد. نمونه تهیه شده از کلنی رشد یافته، میسلیوم های پهن بدون تیغه میانی را نشان داد. نتیجه آزمایش مستقیم و کشت ریز عنوان رایزوپوس گزارش شد. بیمار تحت درمان دارویی ضد قارچی آمفوتریسین B قرار گرفت و تنگی نای با لیزر Nd-YAG باز شد.
اسمعیل حجازی
محمد ادیب پور
رسول جمالی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی