دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


بازاریابی بین‌المللی


بازاریابی بین‌المللی
نویسنده : بابایی‌زکلیکی، محمدعلی
شماره کنگره : ۲ب۲ب/HF۱۳۷۹
شابک : ۹۶۴-۴۵۹-۳۶۷-۷
رده دیویی : ۶۵۸.۸
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۵
تعداد صفحه : ۲۷۸
نوبت چاپ : ۴