دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


رشد و شخصیت کودک


رشد و شخصیت کودک
نویسنده : ماسن، پاول‌هنری,یاسایی، مهشید
شماره کنگره : ۵ر/BF۷۲۱
شابک : ۹۶۴-۳۰۵-۶۵۰-۳
رده دیویی : ۱۵۵.۴۱۸
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۵
تعداد صفحه : ۸۱۶
نوبت چاپ : ۹