سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

کمک فنرهای مغناطیسی


کمک فنرهای مغناطیسی
با شکل گرفتن این میدان ذرات مغناطیسی معلق درون روغن برخلاف جهت حرکت روغن آرایش یافته و در برابر جریان یافتن روغن از سوراخ پیستون کمک فنر مقاومت می کنند. با شکل گرفتن این میدان ذرات مغناطیسی معلق درون روغن برخلاف جهت حرکت روغن آرایش یافته و در برابر جریان یافتن روغن از سوراخ پیستون کمک فنر مقاومت می کنند. به این ترتیب می توان میزان میراکنندگی کمک فنر را در هر لحظه به طور دلخواه تغییر داد. این سیستم می تواند ۱۰۰۰ بار در هر ثانیه نیروی میراکننده ی کمک فنر هر کدام از چرخها را به طور جداگانه کنترل کند. همچنین این امکان به راننده ی خودرو داده شده است تا با فشار دادن یک دکمه وضعیت خودرو را بین دو حالت عادی و اسپورت تغییر دهد. در حال عادی ویکسوزیته ی روغن مغناطیسی بالاتر بوده و میزان میراکنندگی کمتر می باشد. این حالت برای رانندگی در جاده های طویل و جاده ها با پستی و بلندی زیاد مناسب می باشد. در حالت اسپورت ویسکوزیته ی روغن پایین تر بوده، توانایی دینامیکی خودرو بالا رفته و چرخهای خودرو بهتر به سطح جاده می چسبند. به این ترتیب سرنشینان خودرو احساس راحتی بیشتری کرده و راننده نیز کنترل بهتری بر خودرو خواهد داشت. جالب این است که این سیستم تنها بین ۵ تا ۲۵ وات توان مصرف می کند.
منبع : انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک