سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

خاستگاه تروریست های دستگیر شده در آلمان


خاستگاه تروریست های دستگیر شده در آلمان
خاستگاه "اتحاد جهاد اسلامی" که واحد تروریستی اخیر کشف شده در آلمان گویا بدان وابسته می باشد ازبکستان است. حکومت این کشور بر استبدادی خشن و تحت حاکمیت فردی اسلام کریم اف استوار است. این کشور دارای منابع گاز غنی می باشد. کریم اف تا چندی پیش از همدستان ایالات متحده آمریکا بود.
اولین باری که اتحاد جهاد اسلامی در عرصه عمومی ظاهر شد ماه مارس ۲۰۰۴ بود. آن زمان این دسته یک رشته سوء قصد هائی را به انجام رساند که موجب کشته شدن دهها تن گشت. بدنبال آن دولت انگلستان گروه مزبور را به فهرست سازمانهای تروریستی خویش افزود، چرا که "موجب به خطر افکندن منافع انگلستان در ماوراء آبها" گشته بود. کرایک مورای که بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ سفیر انگلستان در ازبکستان بود، این ارزیابی دولت متبوع خویش را مردود دانست. وی در مقاله ای که در اکتبر سال ۲۰۰۵ نوشت، آن سوء قصدها را به رژیم کریم اف نسبت داد که بخاطر سرکوب مخالفین رژیم خود بصورت مخفیانه اجراء گشته بود. مورای در باره اتحاد جهاد اسلامی چنین نوشت: دلائل حاکی از اینکه اصلا یک چنین سازمانی وجود خارجی داشته باشد، به شدت بی مایه می باشند و اگر هم که وجود داشته باشند، با اطمینان قریب به یقین بخشی از عملیات مخفیانه تحریک آمیز دولت ازبکستان می باشد (گاردین ۱۹.۱۰.۲۰۰۵).
در سال ۲۰۰۵ برای مدت کوتاهی ازبکستان در افکار عموم جهان مورد توجه قرار گرفت. زیرا رژیم آن کشور در شهر اندیشان صدها تن تظاهر کنندگان را به رگبار بسته و معدوم نمود. در همان سال رژیم کریم اف به لحاظ استراتژیک تغییر جهت داد و بجای ایالات متحد آمریکا به اتحاد با روسیه روی آورد. بدنبال آن آمریکائیان مجبور شدند پایگاههای نظامی خود را بسته آن کشور را ترک گویند. توجیه آنها برای اینکار چنین بود که بخاطر اعتراض به کشتار جمعی تظاهرکنندگان اندیشان ازبکستان را ترگ گفته اند. حقیقت اما بگونه ای دگر بوده به فساد مالی مربوط میشد.
یکی از شرکت های وابسته به گازپروم که شرکت گاز روسیه میباشد در نوامبر سال ۲۰۰۴ مبلغی بالغ بر ۴۴ میلیون پاوند را به دختر دیکتاتور ازبکستان حواله کرده بود. با این کار مهر وابستگی گاز ازبکستان به شرکت گازپروم که نیمی از آن متعلق به دولت روسیه است زده شد و حق امتیاز استخراج گاز آن کشور را بدست آورد. در مقابل آن پوتین از دیکتاتور ازبکستان خواست که پایگاههای نظامی آمریکا را ببندد و کریم اف نیز با آن توافق نمود.
فرد واسطی که این معامله را برای گازپروم صورت داد، الیشر عثمان اف نام دارد که یک مولتی میلیاردر بوده، با گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان آشنائی صمیمانه دارد. گرهارد شرودر نیز از جانب گازپروم عضو هیئت بازرسی عملیات لوله کشی گازی است که در دریای بالتیک صورت می گیرد.
آلمان کلاً رابطه خوبی با دیکتار ازبکستان دارد. در ماه مه سال ۲۰۰۷ وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر اشتاین مایر که در زمان صدارت شرودر ریاست اداره نخست وزیری را بر عهده داشت، شخصا باعث شد که اتحادیه اروپا اقدامات تنبیهی خود را که پس از کشتار اندیشان اتخاذ کرده بود، تا حدّی لغو نماید.
احتمالاً دولت آلمان در مورد موضوع ازبکستان غالباً به افغانستان می اندیشد. زیرا آلمان تنها عضو پیمان ناتو است که برای ارسال تجهیزات لازمه ی نیروهای مستقر خویش در افغانستان از سال ۲۰۰۲ در ازبکستان دارای پایگاهی نظامی می باشد که آنرا از رژیم آن کشور اجاره کرده است. در مقابل آن آلمان به وزیر کشور ازبکستان که شخصا مسئول سرکوبی تظاهرات سال ۲۰۰۵ میباشد، اجازه داد که برای مداوای بیماری سرطانش در یک بیمارستان ویژه اینکار به آلمان برود. وزارت خارجه آلمان اینکار را با دلائل انساندوستانه توجیه نمود.
اشتاین مایر میداند که : سـدّ راه ارسال تجهیزات آلمان از جانب کریم اف برای ارتش آلمان در هندوکش مشکلزاست. با توجه بدین پیشینه و زمینه پیچیده است که دستگاههای امنیتی آلمان در سپتامبر ۲۰۰۷ مدعی وجود ارتباطی میان تروریست های اخیر این کشور با اتحاد جهاد اسلامی و به واسطه ی آن با القاعده در افغانستان شده اند.
از آنجائیکه با توجه به شهادت سفیر اسبق انگلستان در ازبکستان این گروه به احتمال قوی دستپرورده رژیم ازبکستان است، قائل شدن این ارتباط به لحاظ منطق سیاسی ، بیخود و بی جهت اعلام نگشته است.
ترجمه: حمید بهشتی
منبع:روزنامه آلمانی یونگه ولت
منبع : روزنامه اعتماد ملی