یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

محمدحسن حسینی


جنسیت: مرد
نام پدر: فیروزبخت
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از کاتبان زبردست گمنام بود. به‌خط او نسخه‌ای از "دیوان" حافظ به ‌قلم کتابت خوش و به‌شیوۀ میرعلی هروی ، در کتابخانۀ دانشگاه استانبول است ، با رقم: "کاتبها الفقیرالحقیر محمدحسن‌بن فیروزبخت‌الحسینی غفر ذنوبهما و ستر عیوبهما. تحریراًّ فی اواسط رمضان‌المبارک سنهٔ احدی و سبعین و تسعمائهٔ فی قریهٔ رزه من قراء باخرز".
منبع : مطالب ارسالی