دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

رکن‌الدین ، ابوالفضل عبدالرحمان کرمانی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن امیرویه
تولد و وفات: (۴۵۷ -۵۴۳/۵۴۴) قمری
محل تولد: ایران - کرمان - کرمان
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و محدث حنفی
وی مفتی خراسان و شیخ حنیفه بود. در کرمان نزد پدر و در مرو نزد قاضی محمد بن حسین ارسابندی و به قولی اردستانی فقه آموخت و برآمد. او از پدر و استادش ، قاضی محمد بن حسین ارسابندی ، و نیز ابوالفتح عبدالله بن اردشیر هشامی حدیث شنید. سمعانی از وی حدیث شنیده و او را بسیار ستوده است و گفته که دانشجویان بسیار برگردش جمع شدند و فقهای زیادی نزدش آمدند و تصانیفش در خراسان و عراق شهرت یافت و علماء آن را درس گفتند. ابوالفتح محمد بن یوسف بن احمد قنطری سمرقندی در محصر او فقه آموخت. در مرو از دنیا رفت. از آثارش: "التجرید" ، در فقه؛ "الایضاح" ، در شرح؛ "التجرید" ، در سه مجلد؛ "نکت‌الجامع الکبیر" یا "اشارات الجامع‌الکبیر" یا "اشارات‌الاسرار" ، در شرح "الجامع‌الکبیر" شیبانی ، در فروع؛ "الفتاوی".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایسناخبرگزاری مهرسایت بیتوتهخبرگزاری تسنیمسایت ورزش سهسایت نورنیوزسایت چی بپوشمسایت اکوایران