دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

پارچه سوخته


پارچه سوخته
وقتی پارچه یا لباسی را با اتو سوزانده اید به هیچ عنوان عصبی نشوید. می توان برای از بین بردن این لکه زرد رنگ آن را خیس کرد و سپس با یک پارچه زبر روی آن کشید.
همچنین می توان پنبه ای را به آب اکسیژنه آغشته کرد و روی لکه مالید.
مالیدن پیازی که از وسط نصف شده نیز در بر طرف کردن این لکه مؤثر است.

مینا تنهایی
منبع : روزنامه ایران