دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

مکتب هرات در دورهٔ تیموری


مکتب هرات در دورهٔ تیموری
بنیانگذار نقاشی مكتب هرات ، چند تن از اسلاف تیمور بودند كه به آن مكتب تیموری و یا مكتب سمرقند نیز می گویند . پس از دورهٔ مغول ، دورهٔ جدیدی در هنر و صنعت ایران پدید آمد كه آن را دورهٔ تیموری یا عصر سمرقند و بخارا نام نهادند . زیرا در این زمان سمرقند و بخارا مراكز هنر بودند در صنعت نیز تحولاتی روی داد . نوشته اند : سه نفر از دودمان تیمور در هرات مركزی تشكیل دادند و به خلاف جدشان ، هنر و فرهنگ را بیش از خونریزی مورد توجه قرار دادند .
این سه نفر بایسنغر ، شاهرخ و سلطان حسین بایقرا بودند كه مؤسسین و مروجین اصلی مكتب هرات به شمار می روند . بزرگترین استاد مبتكر این عصر (( كمال الدین بهزاد ))‌ است كه پاره ای از خاورشناسان او را هراتی خوانده اند . به قول یكی از استادان مینیاتور معاصر : مكتب هرات یكی از مشخص ترین دوره های تجلی نقاشی در ایران است . در این مكتب مینیاتور و تذهیب به حد اعلای خود رسید و هرات مركز اجتماع برگزیده ترین هنرمندان آن زمان شد .
(( خمسهٔ نظامی )) به امضای كمال الدین بهزاد ، شاگرد پیرسید احمد تبریزی ، ((‌ گلچین ‌))‌ اسكندر سلطان ، (( شاهنامهٔ )) محمد جركی ، (( بوستان سعدی )) منسوب به بهزاد ، (( خمسهٔ )) امیر خسرو دهلوی ،‌ (( سید سكندری )) امیر علیشیر نـوایی ، ((‌ ظفر نامهٔ )) شرف الدین علی یـزدی منسوب به بهزاد ، (( مراد )) آق قویونلو از آثار برجستهٔ دوران بلوغ هنری ایران ، یعنی مكتب هرات به شمار می آیند .
منبع : پایگاه تجاری و اطلاع‌رسانی صنایع دستی