جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۴۰۲ / 9 June, 2023
مجله ویستا

قانون مسوولیت مدنی


قانون مسوولیت مدنی
هر كس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی به زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می‌نماید و چنانچه عمل واردكننده زیان موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین كرد مگر آنكه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنكه قانون آن را تجویز نماید.
● دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱) هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد.
۲) هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده كه صرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.
۳) وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحای موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد.
اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده و بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسوول جبران كلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می‌نماید و در مواردی كه جبران زیان بدهد به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینكه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از وارد كننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانسایت سلام نوسایت تاپ نازروزنامه شرقسایت اقتصاد 24سایت لنداسپاخبرگزاری تسنیمسایر منابعسایت رکناسایت رویداد 24