چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


کتاب کار ریاضی دوم دبستان: بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی


کتاب کار ریاضی دوم دبستان: بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
نویسنده : ایازی‌زاد، امیرحسین,خدایی، سیدجلال
شماره کنگره : ۱۷ك۹الف/۲۲/LB۳۰۶۰
شابک : ۹۶۴-۵۵۸۵-۶۶-X
رده دیویی : ۵۱۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۷
تعداد صفحه : ۱۶۸
نوبت چاپ : ۲