چهارشنبه, ۶ مهر, ۱۴۰۱ / 28 September, 2022
مجله ویستا

احتمال‎ زیاد نابینایی‎ در افراد سیگاری


احتمال‎ زیاد نابینایی‎ در افراد سیگاری
احتمـال‎ نابینایی‎ در افراد سیگاری‎ دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری‎ است‎، حدود ۵۴ هزار سـیگـاری‎ در انگلیس‎ از نوعی‎‎ تاری‎ دید رنج‎ می برنـد كه‎ حاصل‎‎ سیگار كشیدن‎‎ است‎ و همین عـامـل , دلیل‎ اصلی‎‎ نابینایی در این‎ افراد است، رابـطه‎ بـیـن سیگار كشیدن‎‎‎ و نابینایی‎ همچون رابطه‎ میان استعمال‎ دخانیات‎‎ و سرطان‎ ریه‎ است.

به نقل از سایت نیك صالحی
منبع : شبکه خبری ورلد نیوز


همچنین مشاهده کنید

سایر منابعسایت انتخابروزنامه همشهریخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلخبرگزاری ایرناروزنامه ایرانسایت جمارانسایت اقتصادآنلاین