یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

متغیرهای ملی در به‌کارگیری اینترنت در سیاست: نقش فرهنگ سیاسی در سیاست اینترنتی


متغیرهای ملی در به‌کارگیری اینترنت در سیاست: نقش فرهنگ سیاسی در سیاست اینترنتی
از آنجا که اینترنت روز به روز در حال تبدیل شدن به عنصری مهم در تحول و سازماندهی سیاسی است، مجموعه‌ای از پژوهش‌ها شماری پارامترها را برای سیاست‌های اطلاعاتی پدید آورده‌اند. متأسفانه عمده این پژوهش‌ها قائل به یکسانی تأثیر سیاسی در مرزهای کشورند و لذا شیوه‌های تأثیرگذاری اینترنت در سیاست سایر کشورها را چندان جدی نمی‌گیرند. ناگفته پیداست که عواملی وجود دارند که نقش اینترنت را محدود می‌کنند اما در عین حال این عوامل چندان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


همچنین مشاهده کنید

سایت رویداد 24سایت مجله شبکهسایت چیدانهسایت انصاف نیوزسایت نی نی بانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایلناروزنامه آرمان ملیسایت نامه نیوزسایت لنداسپا