شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

از تجسم خلاق بهره بگیرید


عبارت‌های تأکیدی، دست در دست تجسم خلاق پیش می‌روند. علاوه بر بیان آن کیفیات درونی که قصد پروردن آنها را دارید ـ به صدای آرام یا بلند ـ ایجاد تصویر ذهنی روشن و قدرتمندی از آن، سبب می‌شود که توجهتان بر ثمره دلخواهتان متمرکز شود.
بررسی‌های بسیار در سال‌های اخیر، تأثیر شگرف تجسم خلاق را در امر شفا و رشد و توانائی‌های شخصی نشان داده‌‌اند. تجسم خلاق نیز مانند عبارت‌های تأکیدی، ابزاری قدرتمند برای تحقق هر آرزو است.
مدت زمانی را در خلوتگاهتان بگذرانید و بیندیشید اگر صاحب صفات عشق و شفقت و شادمانی و حق‌شناسی و تفاهم و صبر و شکیبائی و پذیرش یا هر آن‌چه که خواهانید بودید، در چشم خودتان چگونه به‌نظر می‌رسیدید یا چه احساسی می‌داشتید.
یک ویژگی ـ مثلاً شفقت ـ را انتخاب کنید و هر صبح به‌عنوان بخشی از آئین روزانه‌تان در آن گام نهید. و این کار را به عادت بدل کنید. در چشم دلتان ببینید که صاحب این ویژگی هستید. آن‌گاه ببینید که اگر واقعاً صاحب شفقت بودید چگونه به‌نظر می‌آمدید. در سراسر روز مکث کنید تا مطمئن شوید که احساس شفقت هنوز با شما است. آن‌قدر به این کار ادامه دهید، تا این صفت را به‌صورت جزئی از وجودتان در آورید. آن‌گاه به سراغ خصیصه بعدی بروید.
مداوماً پیام‌هائی منفی دریافت می‌کنیم که به آسانی می‌توانند ما را از آرام جانمان باز دارند. پرورش توانائی خنثی کردن پیام‌های منفی با تصاویر ذهنی مثبت، به شخص کمک می‌کند تا آسان‌تر به راه‌ خود ادامه دهد.
منبع : مطالب ارسال شده