چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم


مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نویسنده : شامی، بهرام,فتحعلی‌لواسانی، فهیمه,خوبی ، سمینه,هلیسائی، فاطمه,شامی، آرزو
شماره کنگره : ۹۲م۹ف/ ۱۵۹۲ LB
شابک : ۹۶۴-۸۹۰۹-۴۳-۱
رده دیویی : ۶۴۰
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۹
تعداد صفحه : ۱۵۲
نوبت چاپ : ۹