دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا


غلامرضا هزاره


غلامرضا هزاره
خانه هنرمندان ایران، تعدادی از آخرین آثار غلامرضا هزاره، نقاش جوان (متولد ۱۳۶۶) را به نمایش گذاشته است. رضا هزاره بادو دسته كار در این نمایشگاه شركت كرده است :
۱) طراحی هایی با ابعاد نسبتاً كوچك (با استفاده از تكنیك كلاژ)
۲) تابلوهای نقاشی در ابعاد بزرگ
هزاره در طراحی های سیاه و سفیدش از یك تمهید تصویری جذاب بهره گرفته است، او با استفاده از چند نوع كاغذ به چند نوع حس و چندنوع بافت و بالطبع به چند نوع تأثیر متفاوت دست یافته است.
رضا هزاره با هوشیاری توانسته است این چندگانگی ها را در ساختاری پیوسته سازماندهی كند.
تأثیر دلنشین عنصر خط و نمایش دیدنی هاشورها و بازی های قلمی در جوار عناصر دیگری مثل : بافت و تنوع سطوح، طرح های او را جذاب و تماشایی كرده است.
رضا هزاره، گاه یك طرح واحد را بر روی چند سطح متفاوت ترسیم می كند و به گونه ای حالت شفافیت یا Trans parency دست پیدا می كند.تجربه گری های او در تكنیك كلاژ به طرح هایش دوام واهمیت بیشتری می بخشد. در حالی كه ممكن بود هریك از همین طرح ها بر روی یك برگ كاغذ سفید اجرا شود و خیلی هم جذاب به نظر نیاید. نكته اینجاست كه رضا هزاره خیلی خوب قابلیت های خود را بسته بندی می كند و خیلی زود به عامل «ارائه» یا presentation پی برده است.
ای بسا، هنرمندان جوان بسیاری باشند كه خیلی هم كار می كنند، اما طرز «ارائه» اثر را نیاموخته باشند.
بسیار دیده شده است كه طراحان جوان به همین دلیل ظاهراً كوچك نمی توانندبه قابلیت های خود واقف شوند. رضا هزاره با تكیه بر چنین قابلیتی می تواند به رشد و توسعه هنر خود مطمئن باشد. نكته قابل توجه در آثار رضا هزاره در تفاوت و فاصله فاحشی است كه میان طرح های او و تابلوهای نقاشی اش دیده می شود. كه دراین میان باید گفت طرح هایش بسیار دیدنی تر از تابلوهای نقاشی اش جلوه می كنند.
پرسیدنی است كه چرا این تفاوت و شكاف میان طرح ها و نقاشی هایش به این آشكاری وجود دارد؟
پاسخ را شاید در جوان بودن او و یا در ارزیابی شتابزده ای پیدا كرد كه منجر به نمایش این مجموعه شده است.
با این حال ، بایدگفت او آنقدر جسارت داشته كه دل به دریا زده و خود را این چنین در معرض داوری قرار داده است.رضا هزاره به اهمیت كاری كه می كند آگاه است و اجازه ورود دیدگاه های متفنن را به جریان كار و تجربه اش نمی دهد. رفتار منظم، ذهن برنامه ریز و روحیه پركارش می تواند تضمینی بر آینده موفق او باشد.
شاید جوانانی با استعداد بیشتر از او، اما فاقد برنامه ریزی و نظم، هرگز چنان توفیقی را تجربه نكنند.
رضا هزاره با ارائه آثارش، نشان داده است كه در تكنیك كلاژ به خوبی می تواند به فضاسازی های دلچسبی دست پیدا كند، اما معلوم نیست كه چرا این نقطه قوت خود را بر سطح بوم های نقاشی اش تسری نداده است.
تكنیك كلاژ در ابعاد وسیع نقاشی های او می تواند منجر به خلق جذابیت های تجسمی قابل درنگی شود. كاری كه او با تعویض مقوا و كاغذ در طرح هایش كرده، چنانچه با انتخاب سطوح و بافت های متناسب در تابلوهای رنگی اش نیز انجام دهد ممكن است منجر به نوعی پیوستگی تكنیكی در همه آثارش بشود.
گفتن نداردكه تكنیك كلاژ در ابعاد كوچك و با انواع كاغذ، بیشتر نوعی تنوع و بازیگوشی تصویری را در پی دارد، اما در ابعاد بزرگ و با استفاده از صداهای متنوع سطوح و بافت ها می تواندموجد نوعی شگفتی و حتی شعف تصویری باشد.رضا هزاره گام نخست را به درستی برداشته است، باید در انتظار جست وجوهای بعدی او باشیم.
منبع : روزنامه ایران