جمعه, ۱۲ خرداد, ۱۴۰۲ / 2 June, 2023
مجله ویستا


طعم احساس


طعم احساس
افراد کمی به حالت <خود- واقعی> می رسند که فرد در بالاترین حد ممکن، انجام وظیفه نموده و بیشترین سطح ارضا و رضایتمندی از زندگی را دریافت می کند. احساسات، معادل های عاطفی درجه حرارت بدن یا فشارخون بوده و نوعی از علایم حیاتی است که مشخص می کند در درون ما چه اتفاقی می افتد.
برخی احساسات به عنوان علایم هدایت کننده ما به سمت لذت، خوشی و عشق و نیز دوری از آسیب و صدمات است و وسعت آنها از احساس یافتن عشق که موجب گرمی و هیجان شده و تا احساس یأس و دلسردی نسبت به ازدست دادن والدین یا یک دوست و همکار صمیمی و گرم، امتداد دارد.احساسات می توانند به طور جسمی و روانی بر ما تأثیر گذارند. احساسات منفی مانند احساس دلسردی و خشم، می تواند به طور واقعی بر سلامت ما تاثیر گذارد همان طور که عشق، شادی و سایر عواطف مثبت نیز می توانند موجب تقویت و حفاظت از سلامت ما شوند.
● نیازهای شما
نوزادان قادر به ادامه بقای خود به طور مستقل نبوده و برای ارضای نیازهای جسمی شان به غذا، مسکن، محبت و عاطفه، حفاظت و نیز سایر عواطف کمتر ملموس شان، وابسته هستند. بچه ها با رشدشان به سوی دوران بلوغ، مسوولیت بیشتری را به عهده گرفته و مستقل تر می شوند اما با این وجود هیچ وقت به طور کامل، خودکفا نخواهند شد.ما به عنوان افراد بالغ به آسانی نیازهای فیزیکی خودمان را تشخیص می دهیم اما اغلب در قدردانی از نیازهای عاطفی مان، شکست می خوریم و البته اگر بخواهیم کارهایمان را به بهترین شکل انجام دهیم، باید این نیازها رفع شوند. آبراهام مازلو، تئوریسین انسان شناسی اعتقاد داشت که نیازهای انسانی، عوامل انگیزشی در تکامل شخصیت هستند. ما ابتدا باید نیازهای اساسی روانی و نیز غذا، مسکن و خواب را ارضا نماییم و فقط در این صورت است که می توانیم نیازهای بالاترمان همچون ایمنی و امنیت، عشق و تأثیرگذاری و احترام به نفس را ارضا کنیم. افراد کمی به حالت <خود- واقعی> می رسند که فرد در بالاترین حد ممکن، انجام وظیفه نموده و بیشترین سطح ارضا و رضایتمندی از زندگی را دریافت می کند.
● آیا مردها احساسی تر هستند یا زن ها؟
احساسات و عواطف، هیچ جنسیتی نمی شناسد. مردها، غمگین و ناراحت شده و زن ها نیز به خشم می آیند و هر دو جنس در هنگام یأس، آه کشیده و هنگام شادی و شعف، فریاد شادی می کشند. هنگامی که از زن ها و مردها خواسته شود تا احساسات شان را در دفترهای یادداشت بنویسند، هر دو جنس احساسات یکسانی در مورد عواطف و احساسات خود می نویسند و تجربه شان در این زمینه یکسان بوده است. مردان و زنان ممکن است از نظر شدت تجارب احساسی شان با آنچه که به طور طبیعی با توجه به تجارب شان انجام می دهند متفاوت باشند. در یک تحقیق در دانشگاه ایلی نویز آمریکا، از داوطلبین خواسته شد تا ظرف ۴۲ روز، حالات خلقی خود را یادداشت کنند. زنان عواطف و احساسات بیشتری از همه نوع (مثبت و منفی، خوش و ناخوش) نشان دادند و مردها فقط یک احساس را به طور مکرر بیان کردند که آن هم، خشم و عصبانیت بود.
ضمنا مردان ممکن است در شرایطی باشند که احساسات خود را مخفی نموده و بروز ندهند و هر دو جنس ممکن است تصور کنند که حرف های رایج در مورد احساساتی بودن بیشتر زنان، صحت دارند. محققان نشان داده اند اگر به زن ها و مردها یک پرسشنامه بدهیم که خودشان را از نظر جنبه های مختلف انتقال فکر و تلقینی، رتبه دهند؛ زنان خودشان را بیشتر از مردان، دارای این خصوصیت می دانند اما اگر شما تأثیر و حساسیت فیزیولوژیکی نسبت به ناراحتی شخص دیگر را بسنجید و یا مثال هایی از کمک واقعی و رفتار در طول شرایط استرس زا را بشمارید، در این صورت تفاوت های جنسی از بین می رود.امروزه مردان و زنان بنا به دلایل مختلف، احساسی می شوند. به طور کلی ارتباط با دوستان و اقوام و موقعیت هایی مانند تولد، ازدواج، جدایی و طلاق و مرگ، موجب شدیدترین واکنش های عاطفی و احساسی در زنان می شود و احساسات مردان در مورد حوادث جهانی، موفقیت ها و یا بیماری بیشتر ظاهر می شود.
● ارزش ها و اصول اخلاقی شما
ارزش هایتان، معیارهایی هستند که توسط آن، شما به ارزشیابی مسایل، افراد، حوادث و رویدادها و نیز خودتان می پردازید و آنها نشان می دهند که چه چیزهایی برای شما مهم ترین هستند. در جهان بی ثبات و پیچیده کنونی، ارزش ها می توانند دستورالعمل هایی را برای تصمیم گیری شما ارائه دهند که برای شما صحیح هستند. آنها اگر درک شده و به کار گرفته شوند، می توانند به معنی دارشدن زندگی و ساختار آن کمک کنند. ارزش ها، اساس نگرش و رفتار شما را شکل می دهند. تفاوت بسیار بین آنچه که مردم به عنوان ارزش عنوان می کنند با آنچه که رفتارشان بیانگر آن است، وجود دارد. به همین دلیل است که روشن نمودن ارزش هایتان مهم بوده و باید مطمئن شوید آنچه که به آن اعتقاد دارید را بفهمید تا بتوانید مطابق با باورهایتان زندگی کنید. برای انجام این کار، این مراحل را پی بگیرید:
۱) به دقت عواقب هر انتخاب را مورد توجه قرار دهید.
۲) از بین تمام انتخاب ها، به طور آزاد یکی را برگزینید.
۳) تأیید ارزش هایتان را با اشتراک گذاردن آن با سایرین و به طور علنی ابراز کنید.
۴) ارزش هایتان را به عمل تبدیل نمایید.
روشن سازی ارزش ها وظیفه ای نیست که در عمرمان فقط یک بار انجام دهیم بلکه فرآیندی دایمی و هرروزه است که آنچه که برای ما مهم ترین است را باید در آن بگنجانیم. اگر اعتقاد به حفاظت از محیط زیست دارید، آیا برای حفظ این ارزش، چراغ های اضافی را خاموش نموده و به جای استفاده از اتومبیل پیاده روی می کنید؟ آیا به نامزدهای سیاسی که از محیط زیست حمایت می کنند، را‡ی می دهید؟ آیا روزنامه، بطری و یا قوطی ها را کنار گذارده و برای بازیابی مجدد، آنها را به مأمورین شهرداری تحویل می دهید؟ ارزش ها بیش از ایده آل هایی هستند که می خواهید آنها را کسب کنید؛ آنها باید در نحوه زندگی روزانه شما خود را نشان دهند. ارزش های جامعه در حالت تغییر مستمر هستند: به علت تأکید رو به افزایش به فردگرایی، اکنون سازمان ها تاکید بیشتری بر خلاقیت، انعطاف پذیری و پاسخگو بودن دارند و به علت ارزش بیشتر دادن به غنی سازی تجارب زندگی؛ علایق به هنر، سفر و آموزش مداوم رو به رشد است. در بحث رفتار سالم، ارزش ها از تأکید به درمان بیماری به وجود تعهد بیشتر برای ارتقای سلامت، در حال تغییر هستند.
قضاوت های اخلاقی ما (حس مان از درست و غلط بودن) نیز مانند سیستم ارزش هایمان، در طول زندگی تغییر می کند. مطابق با نظر اساتید فن، اصول اخلاقی ما با بزرگ شدنمان، تکامل می یابد. ما به عنوان بچه ها، رفتارهای خاصی داریم زیرا از تنبیه شدن یا عواقب آن می ترسیم اما در زمان بلوغ ممکن است اساس قضاوت هایمان را بیش از هر چیز دیگر بر تأییدشدن توسط هم سن و سال های خود، قرار دهیم. در مرحله بعدی از تکامل اخلاقی، بیشتر به قوانین و مقررات توجه می کنیم تا مورد خوشایند رئیس مان قرار گرفته و یا احیاناً توسط پلیس جریمه نشویم!
با ادامه یافتن تکامل اخلاقی، تصمیمات خود را براساس عزت فردی، و احترام به خود و تعهدمان نسبت به اصول و احترام به سایرین و انجام صحیح مسایل می گیریم. در بالاترین سطوح، عدالت و برابری به عنوان ارزش اصلی و حیاتی خود را نشان می دهد.
● اهداف شما
ما خودمان را نه فقط ازطریق آنچه که اکنون هستیم بلکه ضمنا با آنچه که ممکن است در آینده بشویم، نیز تعریف می کنیم.
اهداف شغلی به خصوص، تأثیر شگرفی دارند و هنگامی که شغلی را برمی گزینید، تصمیمی می گیرید که بر نحوه گذران روزهایتان، به کارگیری ذهن تان، کسی که ملاقات می کنید و نحوه تأثیر متقابل با آنها، تأثیر می گذارد. دوران تحصیل در دانشگاه، زمان ایده آل برای فکرکردن در مورد شغل آتی، تصورکردن خودتان در شغل های مختلف و آماده شدن برای نوع کاری است که به نظرتان بهترین می آید.توان خودتان را بیش از حد تخمین نزنید اما صادق باشید. به ورای خود و به محیط تان بنگرید. فرصت هایی که بیشترین علاقه به آن دارید، کدام هستند؟ آیا نیاز به مدرک دانشگاهی دارید؟ در مورد الزامات مالی تان چطور؟ آیا قادر هستید تا کمک مالی دریافت کنید؟ آیا می توانید روزها کار کنید و شب ها درس بخوانید؟ در مورد درگیرشدن خانواده تان چطور؟ یک برنامه گام به گام و به صورت جدول طراحی کنید تا جوابگوی هدف تان باشد و به خاطر داشته باشید: اولین گام جهت رسیدن به هر هدف، مهم ترین مسأله شما است. اگر یقین ندارید که علاقه به دنبال نمودن چه چیزی دارید، در این صورت به دنبال شغل های داوطلبانه و یا برنامه های دیگر باشید که از کارکردن در آن زمینه ها، مشعوف باشید.
منبع : سایت دوستان


همچنین مشاهده کنید

سایت عصرایرانسایت ساعدنیوزسایت پارسینهسایت لنداسپاسایت دیجیاتوخبرگزاری تسنیمسایت اصلاحات نیوزسایر منابعسایت نی نی بانخبرگزاری ایلنا