پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


آثار قدیم شهر فیروزآباد ، فیروزآباد


ویرانه‌های برجای مانده از شهر قدیم فیروزآباد در سمت شمال غربی شهر كنونی فیروزآباد قرار گرفته است. آثار حصار قدیم شهر، بناهای سنگی و آجری آن، تمام محوطه را پوشانده است. بقایای شهر قدیم فیروزآباد یكی از ارزشمندترین مكان‌های تاریخی در ایران است. نام كنونی این ویرانه‌ها «ده شهر» است.