دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

ابوحامد احمد بن عامر بن بشر / بشر ‌بن عامر عامری ابن بشر مرورودی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه شافعی
نزد ابو اسحاق مروزی فقه را آموخت. وی از مرو به بصره رفت و در آنجا ساکن شد ، و به تدریس پرداخت. مقام افتاء و قضای آن شهر را نیر
عهده‌دار شد. فقهای بصره از محضرش بهره گرفتند. ابوحیان توحیدی از شاگردان خاص وی بود. از آثارش: "الجامع" ، در فقه شامی ، حدود هزار برگ؛ شرح "مختصر" مزنی؛ "الاشرف‌علی اصول‌الفقه".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت انتخابسایت اکوایرانخبرگزاری مهرسایت نامه نیوزسایت سلام نوسایت چی بپوشمسایت دیدبان ایرانسایت اصلاحات نیوزسایر منابع