دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


علوم تربیتی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای کاردانی پیوسته


علوم تربیتی: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای کاردانی پیوسته
نویسنده : مسعود علوی
شماره کنگره : ۸ع۷۳۳۶ع/۲۶/LB۳۰۶۰
شابک : ۳-۴-۹۵۱۹۳-۹۶۴
رده دیویی : ۳۷۰.۱۵
تاریخ نشر : ۱۱/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۶۶۰
تیراژ : ۵۰۰۰
نوبت چاپ : ۱