پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


اسوه حسنه: شایسته‌ترین الگو


اسوه حسنه: شایسته‌ترین الگو
نویسنده : موحدی، هادی
شماره کنگره : ۱۵الف۸م/۶۴/BP۲۴
شابک : ۹۶۴-۷۲۷۵-۰۸-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۹۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۶
تعداد صفحه : ۱۰۰
نوبت چاپ : ۲