پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱۹ مرداد ۱۳۸۶ ــ ۱۰ اوت ــ پایان نبرد تنگه ترموپیل و پیشروی ارتش ایران به سوی آتن


۱۹ مرداد ۱۳۸۶ ــ ۱۰ اوت ــ پایان نبرد تنگه ترموپیل و پیشروی ارتش ایران به سوی آتن
برخی مورخان قرن ۲۰ با محاسبات تازه تقویمی پایان کامل نبرد ترموپیل و مقاومت لئونیداس پادشاه اسپارت را در این محل تا آخرین نفر, دهم اوت سال ۴۸۰ پیش ازمیلاد (مطابق ۱۹ مرداد) تعیین کرده اند و با توجه به شواهد تاریخی تازه نوشته اند که نبرد ترموپیل سه روز طول کشیده بود, نه دو روز که قبلا ذکر شده بود .واحدهای ارتش ایران - تنها ابر قدرت آن زمان - به فرماندهی مستقیم خشایارشا پس از تسلط بر تنگه ترموپیل (Thermopylae) به پیشروی خود به سوی آتن در ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی ادامه دادند و این شهر را تصرف کردند. اهمیت مقاومت لئونیداس در ترمو پیل از این جهت است که به آتنی ها امکان داد که شهر را تخلیه و به کشتی ها و جزایر پناه برند زیرا سقوط شهر برایشان قابل پیش بینی بود و همین عمل (تخلیه شهر ) به آتنی ها امکان داد که باقی بمانند و استقلال و حاکمیت خود را حفظ کنند( مشروح جنگ ترموپیل در سایت نهم اوت ) .
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز