چهارشنبه, ۱۵ آذر, ۱۴۰۲ / 6 December, 2023
مجله ویستا

مشکلات ساختاری اینترنت در سیاست فرهنگی


مشکلات ساختاری اینترنت در سیاست فرهنگی
ویژگی‌های فنی و ساختار اصلی سیستم‌های ارتباطی برای آنها که در پی محتوا هستند، نقطه آغاز مطلوبی نیست: ”گسترش“ یک سیستم، ظاهراً هیچ ربطی به تحلیل‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ندارد. اما، این مقاله نشان می‌دهد که در اینترنت رابطه بین این دو مستقیم و حائز اهمیت است. مسئله پخش در اینترنت (یعنی ارتباطات یک به چند، چند پخشی، و تغییر محتوائی وب) نشان می‌دهد که تحولات مبهم در پروتکل‌های اینترنتی سطح پائین به شدت کسانی که در تولیدات فرهنگی سهیم‌اند را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


همچنین مشاهده کنید

سایت دنده 6وبگردیسایت همشهری‌آنلاینسایت انرژی پرسسایت ورزش سهروزنامه همشهریخبرگزاری تحلیل بازارسایت الفخبرگزاری ایلناسایت عصرایران