چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۴۰۲ / 7 June, 2023
مجله ویستا

سید محسن بن سید حسین بن سید محمدرضا طباطبائی آل بحرالعلوم


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۴۷ -۱۳۱۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، اصولی و ادیب
نزد پدر و عموی خود ، سید علی صاحب "البرهان‌القاطع" و شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسن شیرازی فقه و اصول را خواند. او دارای دقت‌نظر بود. او را آثاری در فقه و اصول است و چندین رساله تصنیف کرده است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت انتخابسایر منابعسایت الفسایت دیدبان ایرانخبرگزاری مهرسایت تابناکسایت مثلث آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت عصرایرانسایت چیدانه