یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
مجله ویستا

بنیادهای گیاه دارویی غرب


بنیادهای گیاه دارویی غرب
شاید امروز بقراط را پدر علم پزشکی بدانند، اما تا قرن‏ها این جایگاه افتخار متعلق به جالینوس بود، یک طبیب قرن دوم میلادی که مطالب مبسوطی در مورد طبایع چهارگانه - خون، بلغم، صفرا و سودا- نوشت و گیاهان را بر مبنای کیفیت‏های اساسی آنها طبقه بندی کرد: گرم یا سرد، خشک یا مرطوب. بعدها طبیبان مسلمان مانند این سینا در قرن هفتم این نظریات را توسعه دادند و امروز نظریات جالینوسی همچنان در پزشکی یونان ( )Unaniحاکمند و در جهان اسلام و هند به آنها عمل می‏شود. توصیف‏های جالینوس از گیاهان به عنوان، مثلا: «گرم در درجه سوم» یا « سرد در درجه دوم» تا اوایل قرن هجدهم نیز مورد استفاده قرار می‏گرفتند
منبع : واحد مركزی خبر


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت نامه نیوزوبگردیروزنامه همدلیروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوز