چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


شبکه‌های ارتباطات سیار


شبکه‌های ارتباطات سیار
نویسنده : موسوی، سیدمجتبی,حاج‌محمدی، حسین
شماره کنگره : ۸م۳م/ ۶۵۷۰ TK
شابک : ۹۶۴-۹۴۹۰۷-۹-۵
رده دیویی : ۶۲۱.۳۸۴۵۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۶
تعداد صفحه : ۲۷۲
نوبت چاپ : ۱