چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

نقش تعادلی اقلیت مجلس


نقش تعادلی اقلیت مجلس
مجلس ركن ركین نظام و انقلا‌ب اسلا‌می‌است و همان‌طور كه حضرت امام(ره) فرمودند مجلس در راس امور قرار دارد ولی می‌توان گفت كه مجلس هفتم از منظر افكار عمومی ‌به هیچ‌وجه تداعی‌كننده این هویت و جایگاه نبوده و حركت این مجلس با شعارهای عوام‌پسندانه كه برگزیدگان مردم و اكثریت مجلس هفتم هنگام روی كار آمدن سردادند سنخیت و سازگاری ندارد.
علی‌رغم وجود نیروهای خوب و توانمند در بدنه مجلس هفتم ضعف مدیریت باعث شد تا نهاد قانون‌گذاری كه با رای مستقیم مردم تشكیل می‌شود آن‌طور كه باید جایگاه محكمی ‌در عرصه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلا‌می ‌ایفا نكند. مدیریت مجلس نتوانست از ظرفیت نیروهایی كه در آن وجود داشت استفاده كند و در برهه‌هایی كه نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بود هیات‌رئیسه به كمترین سطح تصمیم‌گیری اكتفا كرد و شان مجلس را تنزل بخشید.
همین امر سبب آن بود كه تصویری مبهم از جایگاه مجلس در اذهان ایجاد شود. بنابراین می‌توان گفت كه مجلس هفتم چرخ پنجم نظام است كه جای خالی آن در بسیاری از عرصه‌های مهم و خطیر تصمیم‌گیری احساس می‌شد. خالی از لطف نیست نمایان ساختن سوالا‌تی كه ذهن انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان را به خود مشغول ساخته است و باید پرسید كه مجلس هفتم تا چه اندازه در بحث انرژی هسته‌ای جلوه‌گری كرد و یا هنگامی ‌كه فضای سیاست خارجی دچار التهاب و تشنج بود توانست نقش موثری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا كند؟
نمی‌توان هرگز به فراموشی سپرد نقشی كه مجلس هفتم در عرصه اقتصاد داشت، مجلسی كه می‌خواست از مشكلا‌ت مردم بكاهد با ارائه طرح تثبیت قیمت‌ها سالیانه مبالغ هنگفتی را به كشور تحمیل كرد و بسیار از دستگاه‌هایی كه مرتبط با حوزه اقتصاد بودند ورشكسته شدند و اكنون صنعت آب، برق و روستایی ما به سمت ورشكستگی حركت می‌كنند.
بنابراین باید گفت كه برآیند عملكرد مجلس هفتم با توجه به جایگاه خطیری كه دارد قانع‌كننده نیست. هرچند كه نمی‌توان از تكرار این جمله گذشت كه عملكرد هیات‌رئیسه در تضعیف عملكرد مجلس موثر بوده است و این به تركیب شخصیتی هیات‌رئیسه برمی‌گردد ؛ افرادی كه بر كرسی‌های هیات‌رئیسه مجلس هفتم تكیه زده‌اند به دلیل سوابق اجرایی‌شان از شجاعت لا‌زم برای ورود به عرصه‌های خطیر برخوردار نیستند و این شاید بدان دلیل است كه روحیه محافظه كاری بر عملكرد آنها سایه انداخته است و همین امر باعث شده تا مجلس نتواند به وظایف قانونی خودش عمل كند و بنابراین دستگاه اجرای خیلی از تصمیمات را خودش به مجلس القا می‌كند و مجلس از جایگاه خودش كوتاه می‌آید. در چنین شرایطی از روزهای سخت فراكسیون اقلیت باید سخن گفت.
اقلیت مجلس هفتم از اول انقلا‌ب تا به حال در این دوره سخت ترین محیط كاری را پیش رو داشتند. فراكسیون اقلیت با تعداد ۵۰ نفره خودش با توجه به فضای حاكم بر مجلس نتوانست نقشی فراتر از بالا‌نس كننده را ایفا كند و بنابراین در تمام مدت در تلا‌ش بوده كه با تدبیر و تعقل به ایفای این نقش خود بپردازد.
فراكسیون اقلیت مجلس هفتم در مجلسی كار می‌كرد كه وقتی وزیر كشور در روز اخذ رای هنگام به كار بردن لفظ شورای نگهبان از پسوند <محترم> خودداری كرد مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفت. پس از اقلیت مجلس هفتم نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اقلیت هفتم تلا‌ش كرد تا برآیند افكار عمومی ‌و مطالبات طیف‌های مختلف مردم را در نطق‌ها و تذكرات خود مطرح كند.
اصلا‌ح طلبان مجلس هفتم كه اینك اقلیت آن را تشكیل می‌دهند مظلومانه و نجیبانه با تدبیر سخت‌ترین دوران كاری خود را پشت سر می‌گذارند. اگر مردم نیز با توجه به محدودیت‌هایی كه پیش روی اقلیت اصلا‌ح‌طلب قرار دارد به بررسی عملكرد آن بپردازند دادن نمره قبولی به اقلیت دور از انتظار نیست.
به هرحال سال آخر مجلس را پشت سر می‌گذاریم و اینك با توجه به تعاملی كه با اكثریت مجلس هفتم داشته‌ایم دیدگاه‌های ما نسبت به یكدیگر نزدیك‌تر شده و با طیفی اصلا‌ح‌طلبان كه رگه‌های روشنگری در آنها وجود دارد تعامل مثبتی داریم.
اما تعامل ما با اكثریت مجلس باعث نشده كه با دولت نیز تعامل بسیاری داشته باشیم، حدود یك سال است كه اقلیت مجلس هفتم به مسائلی كه مرتبط با دولت است وارد نمی‌شود و تنها نظاره گر عملكرد دولت نهم است و این بدان دلیل است فراكسیون اقلیت مجلس هفتم هرگز نمی‌خواهد در مظان اتهام اكثریت قرار گیرد و متهم به سنگ‌اندازی در پیشبرد كارهای دولت شود. اقلیت اصلا‌ح‌طلب در جمع اكثریت اصولگرای این مجلس همواره با ارائه آمار و اطلا‌عات دقیق به نقد دولت پرداخته تا به پیشبرد اهداف دولت نهم كمك كند و نه اینكه به مانند زمان دولت خاتمی ‌به اقلیتی تبدیل شود كه چوب لا‌ی چرخ دولت بگذارد. در این نوشتار كوتاه نمی‌توان بیش از این از عملكرد ۳ ساله مجلسی نوشت كه هر روز آن آبستن طرح و لوایح بسیاری است بلكه تنها می‌توان چنین قضاوت كرد كه مردم از برآیند حركت منتخبان خود در مجلس هفتم راضی نیستند. ‌
محمدرضا تابش
نماینده اردكان و دبیر فراكسیون اقلیت مجلس هفتم
منبع : روزنامه اعتماد ملی