شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


شیمی (2) سال دوم دبیرستان


شیمی (2) سال دوم دبیرستان
نویسنده : شمس، مجید,زارع، جلیل,قدامی، کیوان
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۷۶-۷
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۵
تعداد صفحه : ۱۹۲
نوبت چاپ : ۴