سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۴۰۲ / 6 June, 2023
مجله ویستا

شوس راست در اسکی


شوس راست در اسکی
● برف
▪ پیست باید صاف و كوبیده باشد.
● سازماندهی آموزش
شاگردان باید دو به دو حركت كنند. مسیرها كاملاً آزاد و فاقد هر گونه مانعی باشند. جهت قدم برداشتن و تغییر مسیر را برای هر دو شاگرد باید مشخص كرد.
● تكنیك
۱ – اسكیها به موازات یكدیگر قرار دارند.
۲ – سر اسكیها در یك خط هستند و فاصله لبه های بیرونی اسكیها از یكدیگر تقریباً به اندازه عرض باسن است.
۳ – وزن تقریباً به طور مساوی روی هر دو اسكی تقسیم می شود و باید سعی كرد كه وزن بر روی تمامی كف پاها قرار بگیرد.
۴ – مچ پاها و زانوها خم هستند و قسمت بالاتنه نیز از ناحیه كمر كمی به جلو خم می شود.
۵ – دستها حدوداً تا زیر كمر بالا می آیند و باید در میدان دید قرار داشته باشند.
۶ – چوبدستها موازی هم هستند و نوكشان رو به عقب است.
۷ – نگاه باید مستقیماً به جلو باشد.
● تمرینات
الف) بالارفتن از سربالایی
۱ – صعود پله ای راست (قدم برداشتن از پهلو) – اسكیها كاملاً موازی و عمود بر خط شیب قرار می گیرند و با تكیه بر لبه های كوهی از پهلو به طرف بالا قدم بردارید. بمنظور حفظ تعادل و كمك به حركت از چوبدستها نیز استفاده كنید.
۲ – صعود پله ای مورب – در این حالت ضمن جلورفتن با اسكیها با تكیه بر لبه های كوهی به بالا هم قدم بردارید. بدین ترتیب اسكیها مسیر موربی را بطرف بالا طی می كنند.
۳ – صعود جناغی ( به شكل V) – این صعود مخصوص نوآموزان پرانرژی و پرتحرك است. در این روش بدن مستقیماً رو به شیب (سربالایی) قرار می گیرد و اسكیها به شكل V (یعنی انتهای اسكیها نزدیك به هم و نوك آنها دور از هم ) قرار می گیرند و با فشار روی لبه های داخلی اسكیها و با استفاده مؤثر از چوبدستها كه در پشت سر و خارج از اسكیها به زمین زده می شوند و به طرف بالا حركت كنید.
ب) تمرینات تعادلی طولی (جلو و عقب) در حال شوس راست
۱ – به حالت شوس راست حركت كنید و آنقدر ادامه بدهید كه متوقف شوید.
۲ – زانوها و مچ پاها را چندین بار خم و راست كنید.
۳ – خم شوید ( مچ پاها، زانوها و كمر خم می شود) و جلو و پشت كفشها را لمس كنید.
۴ – به كمك چوبدستها حركت كنید
۵ – از زیر چوبهای افقی عبور كنید
۶ – بدون در دست داشتن چوبدستها، دستها را به بالا یا به طرفین بكشید
۷- چوبدستها را بهم بچسبانید و بطور افقی در جلو سینه نگاهدارید
ج) تمرینات تعادلی عرضی (چپ و راست) درحال شوس راست
۱ – اسكیها را به آرامی به جلو و عقب برانید.
۲ – خم شوید ( مچ پاها، زانوها، كمر خم می شود) و به تناوب كناره های خارجی كفشها را با دست لمس كنید.
۳ – انتهای اسكیها را به تناوب از زمین بلند كنید.
۴ – با قدم برداشتن به سمت چپ وارد مسیر جدیدی شوید و دوباره به مسیر اول برگردید. این حركت را از طرف راست هم انجام دهید. بتدریج فاصله قدمها را افزایش دهید.(قدم خرچنگی)
۵ – بتدریج چندین قدم به سمت چپ بردارید تا در مسیرهای جدید قرار گیرید و دست آخر بایستید. این حركت را از طرف راست هم انجام دهید( به این حركت قدم گردان می گویند)
۶ – قدم پاتیناژ را تمرین كنید.
● اشكالات متداول
۱ – نداشتن تعادل
۲ – حالت كلی بدن خشك و انعطاف ناپذیر است
۳ – زانوها صاف هستند
۴ – وزن عقب است
۵ – دستها در وضعیت نادرست قرار دارند
● رفع اشكالات
۱- با صاف نگه داشتن بالاتنه شوس كنید.
۲ – چوبدستها را جفت كرده و در ارتفاع باسن و در جلوی بدن افقی نگه دارید.
۳ – چوبدستها را جفت كرده و بطور افقی روی باسن گذاشته و باسن را به سمت جلو فشار دهید.
۴ – در حالت شوس راست چندین بار زانوها را به سمت جلو خم و راست كنید.
۵ – بدون چوبدست شوس كنید.
● توصیه های آموزشی
هنگام شتاب گرفتن، اسكیها و پاها به سمت جلو حركت می كنند و بالاتنه كمی به عقب متمایل می شود به همین سبب باید قبل از شتاب گرفتن ،‌مفاصل مچ، زانو و كمر را خم كنید.
هنگام كاهش سرعت (ترمز كردن) ابتدا اسكیها و پاها می ایستند و بالاتنه به سبب نیروی حركت (اینرسی) به جلو ادامه حركت می دهد به همین سبب برای جلوگیری از ادامه حركت بالاتنه به جلو باید قبل از ترمز ، مفاصل مچ، زانو و كمر را راست كنید. بعدها هنگام پیچ زدن، عمل شتاب گیری و كاهش سرعت مرتباً انجام می شود و با خم و راست كردن مفاصل مچ و زانو و كمر است كه تعادل اسكی باز حفظ می شود.
نوآموز غالباً بجای خم و راست كردن این مفاصل فقط از حركت كمر خود استفاده می كند. در حالی كه شاگردانی كه حركت را خوب یاد گرفته اند با رعایت تناسب صحیح بین یمزان حركت مچ، زانو و كمر عمل خم و راست كردن این سه مفصل به درستی و تؤاماً انجام می دهند.
از آنجا كه حركات تعادلی، در تمرینات مراحل بعدی نیز دوباره تكرار خواهند شد، لذا بهتر است جهت اجتناب از كسالت بار و یكنواخت شدن تمرینات، بیش از حد بر تكرار آنها تكیه نشود.
● لغات مورد استفاده
▪ شوس راست schuss- staright running
▪ وزن به جلو forward lean
▪ وزن به عقب Backward lean
▪ خم شدن بیش از حد كمر به جلو over – flexed waist
▪ تعادل Balance
▪ زانوهای صاف Straghit legs
▪ حالت خشك بدن Rigid stance
▪ حالت پایه Basic stance
▪ حالت وسط Middle position
▪ موازی Parallel
▪ سگك كفش Buckle
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت فرازدیلیسایت رکناوبگردیروزنامه آرمان ملیسایت نی نی بانسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزروزنامه شهروندسایت رویداد 24