دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

کارت شناسایی بیومتریک


کارت شناسایی بیومتریک
امروزه از کارت های شناسایی در ابعاد گسترده و به منظور اهداف مختلفی استفاده می گردد. تشخیص سن افراد، شناسایی افراد برای اعطای مجوز دستیابی به مراکز داده و یا ارائه خدماتی خاص متناسب با سطح دستیابی تعریف شده به افراد، نمونه هایی از کاربرد کارت های شناسایی است. هر سازمان و یا مؤسسه برای ارائه خدمات خاص خود تابع مجموعه سیاست هایی بوده که برای ارائه آنان نیازمند اطمینان از رعایت سیاست های اعلام شده توسط افراد متقاضی می باشد. با استفاده از کارت شناسایی، هویت افراد بررسی و پس از تأیید، امکان ارائه خدمات به آنان فراهم می گردد. بدیهی است در صورت جعل کارت های شناسایی،زمینه استفاده از آنان به منظور انجام عملیات مخرب و خلاف قانون فراهم می گردد. در این راستا لازم است، مراکز صادرکننده کارت شناسایی بر اساس یک فرآیند معتبر اقدام به صدور کارت شناسایی نموده و در ادامه از مکانیزم های ساده برای بررسی صحت اطلاعات موجود بر روی کارت استفاده نمایند.
همزمان با تحولات جهانی در عرصه امنیت اطلاعات و فضای جدیدی که اینترنت فراروی مراکز ارائه دهنده خدمات گشوده است، ضرورت استفاده از کارت های شناسایی هوشمند، بیش از گذشته احساس می شود. در این نوع کارت ها، اطلاعات مربوط به صاحب کارت بر اساس یک مدل رمزنگاری، رمز شده و با استفاده از مکانیزم های خاصی بر روی کارت ذخیره می گردد. با توجه به تجارب موجود در زمینه شناسایی افراد بر اساس امضای دیجیتالی، سعی شده است که در رویکرد فوق از تجارب فوق استفاده شده و با تلفیق آنان با پارامترهای بیومتریک، کارت های شناسایی هوشمند ایجاد گردد. در سیزدهمین کنفرانس RSA که اخیراً با حضور شرکت های فعال در زمینه امنیت اطلاعات برگزار شده است، مایکروسافت سیستم کارت شناسایی بیومتریک را که ماحصل تلاش محققین مرکز تحقیقات این شرکت می باشد را معرفی نموده است. کارت های شناسایی بیومتریک بر اساس یک فرآیند خاص ایجاد و بر روی آنان اطلاعات دارنده کارت به صورت رمز شده (استفاده از مدل رمزنگاری کلید عمومی که از آن به منظور ایجاد امضای دیجیتالی استفاده می گردد)، ذخیره می گردد. این نوع کارت ها با استفاده از سخت افزارهای ارزان قیمت و کاغذ معمولی تهیه و بکارگیری آنان نیز ساده می باشد.
● مزایای کارت های شناسایی بیومتریک
اطلاعات بر روی کارت های شناسایی به صورت دیجیتال و با استفاده از مدل رمزنگاری کلید عمومی RSA، رمز و در یک کد میله ای (Bar code)، ذخیره می گردد. در زمان بررسی کارت شناسایی، پیوستگی و صحت اطلاعات موجود بر روی کارت بر اساس محتوی کدمیله ای بررسی خواهد شد. کارت های شناسایی بیومتریک می توانند بر روی رسانه های فیزیکی نظیر کاغذ معمولی و یا پلاستیک، چاپ گردند. در این راستا به ویژگی و یا پتناسیل های اضافه ای نیاز نبوده و قیمت آنان مقرون به صرفه خواهد بود. بررسی پیوستگی و صحت اطلاعات موجود بر روی کارت شناسایی با استفاده از یک نرم افزار خاص و یک دستگاه اسکنر انجام خواهد شد. برای تطبیق تصویر موجود بر روی کارت با شخص ارائه دهنده کارت، تمهیدات خاصی پیش بینی شده است.
فرآیند ایجاد کارت شناسایی بیومتریک در سیستم ارائه شده توسط مایکروسافت برای تشخیص هویت افراد و دارندگان کارت های شناسایی نیازمند استفاده از سایر منابع اطلاعاتی نظیر بانک ها اطلاعاتی نخواهد بود.همه اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی هویت و شناسایی کارت بر روی خود کارت موجود می باشد. خوشبختانه، اطلاعات موجود بر روی کارت نمی تواند توسط مرکز صادرکننده تغییر داده شود، مگر اینکه مجدداً یک کارت شناسایی جدید صادر گردد. از کارت های شناسایی بیومتریک می توان به عنوان مکمل در کنار سایر سیستم های موجود نیز استفاده نمود(در مواردی که یک سازمان به سطح بالاتری از حفاظت نیاز داشته باشد). کارت های فوق، قادر به حمایت و ارتباط با سایر داده های بیومتریک نظیر «اثرانگشت» و یا «پویش چشم»، بوده و می توان از آنان به منظور درج سایر اطلاعات بیومتریک نیز استفاده نمود.
● کارت های شناسایی بیومتریک چگونه کار می کنند ؟
سیستم کارت شناسایی بیومتریک ارائه شده توسط مایکروسافت دارای دو فرآیند مختلف برای ایجاد و بررسی، می باشد. در ادامه به بررسی هر یک از فرآیندهای فوق، خواهیم پرداخت. برای ایجاد یک کارت شناسایی، نرم افزار مربوطه نیازمند یک عکس و برخی اطلاعات پایه در رابطه با فرد نظیر نام و تاریخ تولد، است. اطلاعات فوق، توسط نرم افزار و به منظور ایجاد یک امضای دیجیتالی به شکل یک کد میله ای، پردازش و در نهایت کد میله ای بر روی کارت شناسایی، چاپ می گردد. در صورتی که هر یک از اطلاعات موجود بر روی کارت تغییر یابند، اطلاعات تغییر یافته با امضای دیجیتالی مطابقت پیدا نکرده و اعتبار کارت شناسایی تأیید نخواهد گردید.
یک کارت شناسایی بیومتریک دارای اطلاعات زیر است:
▪ عکس صاحب کارت شناسایی
اطلاعات متنی (Texttual) در رابطه با دارنده کارت که نوع آنان بستگی به نوع کارت شناسایی دارد. مثلاً در یک گواهینامه رانندگی، اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، ویژگی های فیزیکی دارنده کارت نظیر قد، رنگ مو و چشم، ذخیره می گردد. برخی اطلاعات متنی در رابطه با مرکز صادر کننده کارت شناسایی که دارای مجوز انجام این کار می باشد. پس از تغذیه اطلاعات فوق به سیستم، نرم افزار ایجاد کارت شناسایی بیومتریک عملیات زیر را انجام خواهد داد:
۱) ایجاد یک مقدار Hash رمزنگاری شده از اطلاعات متنی با استفاده از الگوریتم های استانداردی نظیر SHA۱
۲) فشرده سازی ویژگی های تصویر با توجه به عکس موجود بر روی کارت (پارامترهائی که بر اساس آن منحصربفرد بودن عکس تضمین گردد)
۳) تأیید دیجیتالی Hash و ویژگی های فشرده شده مربوط به تصویر با استفاده از کلید خصوصی مرکز صادرکننده کارت شناسایی
۴) ایجاد یک کد میله ای که شامل اطلاعات مرحله قبل است. چاپ تصویر، اطلاعات متنی و کد میله ای بر روی کارت شناسایی
▪ بررسی صحت کارت شناسایی بیومتریک
برای بررسی کارت شناسایی بیومتریک، کارت از طریق اسکنر متصل شده به کامپیوتر که بر روی آن نرم افزار کارت شناسایی بیومتریک مایکروسافت نصب شده است، اسکن ودر ادامه نرم افزار مربوطه مراحل زیر را به منظور تأیید کارت شناسایی انجام خواهد داد:
- پویش (اسکن)، سه عنصر تصویر، متن و کد میله ای موجود بر روی کارت شناسایی
- ایجاد مقدار Hash بر اساس اطلاعات متنی موجود بر روی کارت
- بررسی امضای دیجیتال در کد میله ای با استفاده از کلید عمومی صادر کننده کارت شناسایی
www.srco.ir
منبع : روزنامه ابرار اقتصادی