چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

دندان مصنوعی


دندان‌هائی که اکنون ساخته می‌شود بسیار عالی‌تر از دندان‌های ساخته شدهٔ چندین دهه پیش است. موادی که در ساختن دندان بکار می‌رود بهبود کامل یافته و در نتیجه مصنوعی بسیار به دندان‌های طبیعی شبیه است، و پرحجمی و تخلخل دندان‌های مصنوعی کاهش یافته، و به همین جهت کمتر احتمال آن دارد که مایعات را به خود جذب کند و بوی نامطبوعی از آنها پدید آید. پیشرفت‌هائی که در کار ساختن دندان‌ها پیدا شده، جایگزین شدن آنها در دهان و جفت شدن یا بستار آنها را به بهترین صورت در هنگام صرف غذا فراهم آورده است.
دندان‌های مصنوعی را، برای راحت‌تر بودن ساخت و کارآئی آنها، به صورت مشابه دندان‌های طبیعی نمی‌سازند. ولی هنگامی که دندان‌های طبیعی بیمار یا در نتیجه پر کردن‌های متوالی سست می‌شوند، یا در آن هنگام که به صورت بدی پوسیده و شکسته و تغییر رنگ داده یا از حالت آراسته و ردیف بودن خارج شده، دندان‌های مصنوعی جدید می‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای به حساب آید. گروهی از مردم با گذاشتن دندان مصنوعی قیافهٔ و هیأتی پیدا می‌کنند که بسیار بهتر از هیأت سابق ایشان با داشتن دندان‌های پیر و فرسوده است.
ساختن دندان مصنوعی بیشتر کار ساختن دندان مصنوعی جدید در یک آزمایشگاه دندان‌سازی صورت می‌گیرد.
● دندان مصنوعی فوری IMMEDIATE دندان مصنوعی که بلافاصله پس از کشیدن دندان‌های پیشین در دهان گذاشته می‌شود. دندان‌های دیگر پیش از آن کشیده شده بود. در آن ضمن که لثه‌ها پس از کشیدن دندان‌‌ها در حال بهبود هستند، دندان را می‌سازند و بلافاصله پس از کشیدن دندان‌های پیشین در دردهان می‌گذارند. این کار مانع از آن می‌شود که بیماری مدتی خود را بدون دندان تصور کند.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

سایت دیدارنیوزسایت سخت‌افزارمگروزنامه سازندگیروزنامه شهروندسایت ارانیکو