چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

دستگاه‌های تنفسی ـ انواع


۱) دستگاه تنفسی با هوای فشرده نوع انفرادی مدار باز
۲) دستگاه تنفسی با هوای فشرده ارتباط از طریق لوله مدار باز
۳) دستگاه تنفسی از نوع بلومن
۴) دستگاه تنفسی با اکسیژن فشرده، نوع انفرادی ـ مدار بسته
۵) دستگاه تنفس صافی‌دار (فیلتردار).
از انواع مختلف دستگاه‌های تنفسی فقط نوع دستگاه تنفسی با هوای فشرده که به‌صورت انفرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد بیشتر در آتش‌نشانی کارائی دارد شرح قطعات مختلف و نوع کارکرد استفاده آن می‌پردازیم.
● دستگاه تنفسی با هوای فشرده (نوع انفرادی) این دستگاه شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
۱) سیلندر
۲) بدنه
۳) ماسک صورت
۴) قسمت فشارشکن و شیر تنظیم فشار
۵) فشارسنج
۶) واسطه لوله کمکی
۷) سوت خبر
۸) آژیر خطر
● دستگاه تنفسی
قسمتی که بر روی بدن قرار می‌گیرد و به‌وسیله بندهای کوله‌ای و کمربند بر پشت شخص محکم می‌شود، دارای یک یا دو بست فلزی، که سیلندر را مهار می‌کند و دیگر قطعات بر روی این بدنه نصب می‌گردد.
منبع : مطالب ارسال شده