سه شنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۱ / 24 May, 2022
مجله ویستا

ارتباط وضع تغذیه مادران سه ماهه آخر بارداری با تولد نوازد کم وزن


ارتباط وضع تغذیه مادران سه ماهه آخر بارداری با تولد نوازد کم وزن
● مقدمه:
هر ساله حدود ۲۱ میلیون نوزاد با وزن کمتر از حد طبیعی در جهان متولد می شوند که در مقایسه با میزان مرگ و میر نوزادانی که به علل دیگر می میرند شانس کمتری برای زنده ماندن دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مواد مغذی دریافتی در سه ماهه آخر با تولد نوزاد کم وزن می باشد.
● روش کار:
این مطالعه یک مطالعه کوهورت با مدت پی گیری سه ماهه است. جامعه هدف شامل کلیه زنان باردار در سه ماهه آخر بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود بودند. نمونه گیری به صورت نمونه گیری آسان و شامل ۴۲۴ نفر بوده است. در این مطالعه، هم زمان با مراجعه مادر به درمانگاه، رژیم غذایی آنان با استفاده از ثبت مواد غذایی خورده شده در یک هفته بررسی شد و آزمایشات بیوشیمیایی و هماتولوژی و آزمون های تن سنجی و ثبت اطلاعات دموگرافیک آنها انجام گرفت. بعد از اتمام دوران بارداری و انجام زایمان، وزن هنگام تولد نوزاد اندازه گیری شد. در نهایت کلیه اطلاعات در فرم های پرسش نامه ای ثبت و داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی، من ویتنی و لون و هم چنین مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.
● نتایج:
در مجموع ۴۲۴ زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه مادران بر اساس دریافت انرژی و پروتئین به گروه هایی با تغذیه خوب و بد تقسیم شدند. تغذیه ۷۵ درصد مادران از نظر دریافت انرژی و ۲۰ درصد مادران از نظر دریافت پروتئین در سطح پایین بود. شیوع وزن کم در هنگام تولد ۱۳ درصد بود. ۱۴ درصد نوزادانی که مادرانشان انرژی کم و ۲۵ درصد نوزادانی که مادرانشان پروتئین کم دریافت می کردند، وزن هنگام تولد کمی داشتند. هم چنین ۴۳ درصد نوزادانی که مادرشان قرص آهن مصرف نمی کرد دچار وزن کم هنگام تولد بوده اند. ارتباط معنی داری بین وزن هنگام تولد و مصرف مکمل آهن (p=۰.۰۱۵) و مولتی ویتامین (p=۰.۰۴۸) در سه ماهه آخر بارداری دیده شد. هم چنین در مادران لاغر احتمال به دنیا آمدن نوزادان کم وزن، ۸۶ درصد مشاهده شد.
● نتیجه گیری:
بر اساس یافته های پژوهش بین وضع تغذیه در سه ماهه آخر بارداری با وزن هنگام تولد ارتباط وجود دارد، لذا توصیه می شود که به افزایش وزن مادر به خصوص در سه ماهه آخر بارداری و استفاده از مکمل های مناسب توجه گردد.
مهریدلوریان زاده
ناهید بلبل حقیقی
حسین ابراهیمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانروزنامه تعادلسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری ایسناسایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیما