یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

کاتدرال ـ کاتدرائیهٔ (کلیسای جامع)


کلیسائی که اسقف سرپرستی و اداره آن را به‌عهده دارد، قطع نظر از حجم و شکوه و عظمت بنای آن. جنبش ایجاد کلیساهای جامع در فرانسه آغاز شد و در سایر نواحی اروپا نیز رواج یافت و در اوایل قرن ۱۳ باوج عظمت خود رسید. و بناهای مهم کلیساهای جامع قرن ۱۳ و ۱۴ در اوج شکوه خود بسبک گوتیک بود.
کلیسای جامع دارای بنائی عظیم و برج‌های بلند که از سایر بناهای شهر با شکوه‌تر بود. و تنها مرکز حیات دینی نبود،بلکه بسیاری از امور زندگی شهری در آن حل و فصل می‌شد، در عصر جدید کلیساهای جامع جالبی ساخته شد لیکن شیوه معماری قرون وسطی در آن رعایت گردید.
کلیسای جامع قدیس یوحنا در شهر نیویورک یکی از این‌گونه بناهاست. در شهرهای اروپا تعدادی کلیساهای جامع بزرگ به سبک معماری قرون وسطی ساخته شد از جمله: امیان ـ شارتر در پاریس، روان در استراسبورگ، کانتربوری، درهام، وستمینسر، سالزبوریدر انگلستان بن ـ کلن، اولم در آلمان، آنتورپ، بروکسل در بلژیک، فلورانس، میلان، بیزه، مونریال در ایتالیا، برشلونه (بارسلونا) ـ سلمنکا، طلیطله (تولیدو) ـ اشبیلیه در اسپانیا، آپسالا در سوئد.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت الفسایت ارانیکوخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت 55 آنلاین