دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

ابوبکر عتیق سورآبادی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد هروی /نیشابوری
تولد و وفات: ( ... - ۴۹۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مفسر
از معاصران آلب ارسلان و پسرش ملک‌شاه سلجوقی است. در پاره‌ای نسخ صاحب عنوان به نیشابور منتسب شده است و به‌جای سورآبادی ، سوربانی /سوریانی ذکر شده است. از آثار وی: تفسیری بر "قرآن کریم" به فارسی است که آن را در دههٔ ۴۷۰ق به تألیف در آورده است. این تفسیر تحت نام‌های "تفسیر ابی‌بکر عتیق" و "تفسیر سورآبادی" نیز آمده است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت مثلث آنلاینسایت چی بپوشمخبرگزاری برناسایت دیدارنیوزسایت باتوخبرگزاری ایسناسایت انتخاب