چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ / 8 February, 2023
مجله ویستا

فراهانی – آقا علی اکبر ( ١٢۴٢ )


فراهانی – آقا علی اکبر ( ١٢۴٢ )
در عهد قاجار در تهران متولد شد. نام پدرش شاه ولی بود.آقا علی اكبر سرسلسله خاندان موسیقیدانان و مرد نخست موسیقی ایرانی در دو قرن اخیر بطوریكه از مدارك پیداست بود. وی تار می نواخت و ردیف موسیقی تدریس می كرد. پسرانش میرزاعبداله ، میرزا حسینقلی و میرزا حسن ( او در جوانی فوت كرد) نیز از بزرگان موسیقی ایران بودند. كنت دو گوبینو (فرانسوی ) می گوید: او بزرگترین نوازنده در ایران است و یك نوازنده جهانی است. برادر زاده اش (آقاغلامحسین)، بهترین شاگردش بود. تار او قلندر نام داشت كه بیست و چهار پرده داشت. شاگردان او عبداله علی المك، مسعود میرزا، حسن خان، میرزا حیدر علی سرهنگ، علی اكبر بازیگ، سلطان خانم، كوكب خانم و پسرانش بودند.
منبع : موسیقی هنری ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت انصاف نیوزروزنامه شهروندسایت اعتماد آنلاینسایت دیدارنیوزسایت ورزش سهخبرگزاری باشگاه خبرنگارانوبگردیسایت اقتصادنیوزسایت دیجیاتوخبرگزاری مهر