چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

گل حریص


گل حریص
SINNINGIA
Gloxinia
این گل زیبا كه حرص فراوانی به مصرف كود دارد در رنگ و شكلهای زیبائی یافت میشود. چنانچه در فصل گل آنرا خریداری كردید گلدان را در محل پر نور اما بدور از تابش آفتاب قرار داده حداقل هفته ای یكبار به آن كود بدهید . در صورت امكان بهتر خواهد بود همه روزه محلول رقیقی از كود مایع بخاك اضافه كنید تا نیاز گیاه كاملا" برطرف شود . بهیچوچه برروی برگ و گلها آب نباشید . پس از اتمام گل ، گیاه را برابر آفتاب قرار داده بتدریج از میزان آب بكاهید تا برگها خشك شوند سپس ریشه های غده ای را از خاك بیرون آورده لابلای پیت خشك تحت ۶ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید . در بهمن ماه ریشه ها را در پیت مرطوب گذاشته و در محل گرمی قرار دهید تا رشد آن آغاز شود . با ظهور جوانه ها گیاه را به گلدنی دیگر محتوی خاك و پیت منتقل كرده همچنان گرم نگاه دارید .
پاشیدن آب برروی برگهای جوان اشكالی ندارد . تكثیر از راه پاجوش یا قلمه زدن برگ در خاك گرم صورت میگیرد . ازدیاد گل حریص از طریق بذر امكان پذیر است .
منبع : سایت پرشیتن تاک