دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

وحدت و سیادت مسلمین


وحدت و سیادت مسلمین
آنچه پیش روی دارید گزیده ای از رهنمودهای حضرت امام خمینی است درباره وحدت و نقش آن در سیادت ملل مسلمان و سران ممالک اسلامی . با توجه به تاریخ این سخنان که سال ۱۳۴۳ و ۱۳۵۰ می باشد نشان می دهد که امام خمینی همواره و از ابتدای انقلاب اسلامی و نیز سال ها پیش از آن به وحدت ملل مسلمان برای صیانت از دین و تشکیل جبهه نیرومند ملل اسلامی توصیه و اصرار فراوان داشتند
پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند. می خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمه توحید در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد منتهی اغراض سلاطین آنوقت از یک طرف اغراض علمای نصاری و یهود و امثال ذلک از طرف دیگر سد شد مانع شد از اینکه ایشان بتوانند آن کار را انجام بدهند. الان هم سد هستند الان هم آنها مانع هستند الان هم گرفتاری ما برای خاطر آنهاست الان هم یهود مانع هستند که اسلام ترویج بشود الان هم نصاری مانع هستند که اسلام را آن طور که هست معرفی کنند.
الان روسای اسلام بر سلاطین اسلام بر روسای جمهور اسلام تکلیف است که این اختلاف جزئی موسمی را که گاهی دارند این اختلاف را کنار بگذارند. عرب و عجم ندارد ترک و فارس ندارد اسلام کلمه اسلام . پیغمبر اسلام همان طوری که خودشان طریقه مبارزه شان بوده است باید اینها هم تبع باشند تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمه خودشان را حفظ کنند اگر این اختلاف جزئی موسومی را کنار بگذارند اگر همه با هم همدست بشوند هفتصد میلیون می گویند این جمعیت هست اما هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند. هفتصد میلیون متفرق به درد نمی خورد هزارها میلیون متفرق هم به درد نمی خورد اما اگر این هفتصد میلیون دویست میلیونش چهارصدمیلیونش با هم دست بدهند دست برادری بدهند حدود و ثغورشان را حفظ کنند حدود خودشان را حفظ کنند لکن در جامعه اسلامی که مشترک مابین همه است در کلمه توحید که مشترک بین همه است در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است باهم توحید کلمه کنند اگر اینها توحید کلمه کنند دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند دیگر هندو به کشمیر طمع نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید. بدانند اینها (می دانند هم ) دستهایی که می خواهند منابع شما را از دست شما بگیرند می خواهند ثروت شما را به رایگان ببرند می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به یغما ببرند اینها نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشوند ایران و مصر با هم متحد بشوند ترکیه و ایران با هم متحد بشوند همه شان باهم وحدت کلمه پیدا بکنند نخواهند گذاشت ولی شما تکلیفتان این نیست روسا تکلیفشان این است که بنشینند با هم تفاهم کنند حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند هر کدام حدود و ثغورشان محفوظ لکن دشمن خارجی که به شما اینقدر ضرر وارد می کند در مقابل او توحید کلمه کنید ـ اگر توحید کلمه بکنید ـ یک مشت یهودی دزد در فلسطین است بیش از یک میلیون از مسلمین را ده سال . بیشتر از ده سال است که متفرق کرده اند و ممالک اسلامی نشسته اند با هم عزا گرفته اند اگر توحید کلمه باشد چطور می توانند اینها این یک مشت یهود دزد چطور می توانند فلسطین شما را از دست شما بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کاری بکنید اگر توحید کلمه کنید چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها برنیاید اینها مطالبی است که جزو واضحات است منتهی تذکر لازم است .
خود آنها هم می دانند این مطلب را لکن باید فکر کنند باید بنشینند جلسه کنند اجتماع کنند فکر کنند این اختلافات جزئی را کنار بگذارند. الان اسلام در دست شما است . الان روسای اسلام بدانند سلاطین اسلام بدانند روسای جمهور بدانند شیوخ بدانند اینهایی که ریاست دارند در اسلام بدانند که خدای تبارک و تعالی این ریاست را که به آنها داده است مسئولیت دارد. رئیس یک قوم شدن رئیس یک ملت شدن مسئولیت دارد نسبت به آن ملت نسبت به آن قوم نسبت به زندگی آن قوم نسبت به حوادثی که برای آن قوم پیش می آید. مسئول هستند اینها دیگران محتاج به اینها هستند. از عجایب است این مطلب از عجایب است که ثروت در دست شرق است این ثروت مهم نفت در دست شرق است در دست مسلمین است در ممالک اسلامی است . این معادن بسیار مهمی که در دنیا هر مملکتی پیشرفت کرده است به واسطه این مخازن پیشرفت کرده است . ـ هر جنگی مقدم شده است ـ هر مملکتی در جنگ مقدم شده است به واسطه نفت مقدم شده است اینها در دست شماست . عراق بحمدالله نفت دارد ایران بحمدالله نفت دارد کویت نفت دارد حجاز نفت دارد نفت دست مسلمین است . آنها باید بیایند به شما تملق بگویند دست شما را ببوسند پای شما را ببوسند و این ذخایر را به قیمت ارزشمند هم بخرند. شما نباید با آنها از آنها یک تملقی بگویید ان شاالله نمی گویید. آنها باید تملق شما را بگویند ثروت دست شماست معذالک انسان می بیند که مطلب این طور نیست . مستعمرین جوری این مطلب را درست کردند که بعضی ممالک را بازی دادند و خیال می کنند که نه باید از آنها هم یک تملقی بگویند به آنها هم یک تعارفی بدهند تا اینکه ثروت آنها را ببرند این تاسف دارد. تا وحدت کلمه نباشد تا روسای اسلام وحدت کلمه در خودشان ایجاد نکنند تا فکر نکنند بر بدبختیهای ملت اسلام بدبختیهای اسلام بدبختیهای احکام اسلام غربت اسلام و قرآن کریم سیادت نمی توانند بکنند. باید فکر کنند عمل کنند تا سیادت کنند و اگر این مطلب را انجام بدهند سید دنیا خواهند شد. اگر اسلام را آن طوری که هست به دنیا معرفی کنند و آن طوری که هست عمل بکنند سیادت با شماست بزرگی با شماست . « العزه لله و لرسوله و للمومنین ۱ » . (سال ۱۳۴۳ )
● ملت ایران مدافع همه مسلمین
ملت ایران خود را از ملت عراق جدا نمی داند و در مشکلاتی که برای این مملکت اسلامی پیش آمده در راس مدافعین و مجاهدین بوده است از مجاهدات علمای ایران و در راس آنها مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی ۲ و مرحوم آیت الله آقامیرزا محمدتقی شیرازی ۳ قدس سرهما مدت زیادی نمی گذرد . مسلمین به حکم اسلام باید ید واحد باشند که بتوانند دست اجانب و مستعمرین را از دخالت در کشور خود قطع کنند. قطع نظر از جهات سیاسی ایرانیان از لحاظ اقتصادی نیز به عراق یاری می رسانند . (سال ۱۳۵۰ )
پاورقی :
۱ ـ اشاره به آیه « لله العزه و لرسوله و للمومنین و لکن المنافقین لایفقهون » سوره منافقون ۸
۲ ـ آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷ ـ ۱۳۳۷ هـ . ق ) از علما و مراجع بزرگ شیعه صاحب کتاب ارزشمند عروه الوثقی که فرزند ایشان در قیام شیعیان عراق علیه سلطه انگلیس به شهادت رسید.
۳ ـ میرزامحمدتقی بن محب علی شیرازی (ف ـ ۱۳۳۸ هـ . ق ) پس از مرحوم سید محمدکاظم یزدی ریاست شیعه را عهده دار شد و مبارزات شیعیان در عراق علیه سلطه انگلیس را رهبری کرد.
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی