جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

پیدایش پوروکراتوزمیبلی بر اسکار به جا مانده از لیشمانیوز جلدی


پیدایش پوروکراتوزمیبلی بر اسکار به جا مانده از لیشمانیوز جلدی
پوروکراتوز میبلی (Mibelli) اختلال کراتینیزاسیون ناشی از کلون های سلولی است که درجه های مختلفی از دیسپلازی را نشان می دهد. گاهی در محل ایجاد ضایعه پوروکراتوز سابقه قبلی آسیب به پوست یا زخم سوختگی وجود دارد. در این مقاله خانم ۲۴ ساله ای معرفی می شود که به علت پدید آمدن سه ضایعه جلدی روی گونه راست در زمینه اسکار قبلی ناسی از بیماری سالک به درمانگاه پوست مراجعه کرده بود. ضایعه بزرگ تر به شکل یک پلاک اریتماتوی پوسته دار با حاشیه برجسته هیپرکراتوتیک بود که مرکزی آتروفیک داشت. دو ضایعه کوچک تر که به شکل پاپول های اریتماتو و پوسته دار بودند در ۱.۵ سانتی متری آن وجود داشتند.
در بررسی آسیب شناسی به عمل آمده از نمونه بیوپسی پوست بیمار، هیپرکراتوز، آکانتوز نامنظم و نمای مشخصه ستونی از پاراکراتوز (کورنویید لاملا) مشهود بود. با توجه به نمای بالینی و یافته های آسیب شناسی، پیدایش پوروکراتوز میبلی روی اسکار به جا مانده از بیماری سالک، مسلم شد. با توجه به این که پیش از این چنین موردی گزارش نشده است نسبت به گزارش این بیمار اقدام شد.
پوران لایق
محمد ابراهیمی راد
غفارزادگان کامران
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

سایت شفقناروزنامه تعادلسایت سخت‌افزارمگسایت نامه نیوزسایت انتخاب