یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


حقوق بشر: از منشور کورش تا اعلامیه جهانی


تاریخ نشر : ۸۵۰۲۱۸
تیراژ : ۱۰۰۰
تعداد صفحه : ۶۴
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۹۵۶۷۴-۴-۵
شماره کنگره : ۸۵۲۱۸۱۴۷
رده دیویی : ۳۴۱.۴۸
محل نشر : تهران
جلد : شومیز
قطع : رقعی
زبان کتاب : فارسی
نوع اثر : تالیف
نویسنده : عباسی - مهدی

درکتاب عنوان شده است: 'حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بر مبنای اعتقاد به ارزش و کرامت ذاتی همه‌ی انسان‌ها تنظیم شده است'. نگارنده در این کتاب مفاهیم سیاسی متعدد و برخی از عمده‌ترین رخدادهای سیاسی ایران و جهان را بررسی نموده است. در این کتاب علاوه بر آشنایی با مفهوم حقوق بشر، تاریخ و چیستی آن، این موضوعات تشریح شده است: 1- حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق بنیادینی است که به همه‌ی انسان‌ها تعلق دارد. 2- هدف حقوق بشر حفظ شان و کرامت انسانی است. 3- رعایت حقوق بشر بهترین راه برای حفظ صلح، ثبات و پیشرفت در جهان است. 4- رعایت حقوق بشر و وجود نظام‌های سیاسی دموکراتیک، تقویت کننده یک‌دیگر و به ویژه از یک نظام غیر دموکراتیک نمی‌توان انتظار رعایت حقوق بشر را داشت. 5- حقوق بشر مجموعه‌ای است فراتر از حقوق سیاسی و مدنی به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در جهان امروز، بیش از حقوق سیاسی و مدنی انسان‌ها'. به تصریح نگارنده: 'مهم‌ترین حقوق و آزادی‌های اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر عبارت‌اند از: آزادی شخصی و مصونیت و حق برائت، حق مالکیت، حق اجتماع و تشکیل انجمن، آزادی سیاسی، مذهبی و اعتقادی ـ هم در عقیده و هم در بیان آن ـ تساوی در برابر قانون و حق شکایت به دادگاه صالحه در برابر مظالم و نقض حقوق، حمایت از اقلیت‌های مذهبی و نژادی، حق پناهندگی، حق شرکت در انتخابات بدون توجه به زبان و نژاد و... حق برخورداری از شغل مناسب و مطابق با شان انسانی و حق دریافت دستمزد برابر برای کار برابر و دستمزد مناسبی که امکان زندگی‌ صاحب و درخور مقام انسان را فراهم آورده حق برخورداری از تابعیت و تغییر آن، حق برخورداری از تفریح و زمان استراحت و مرخصی کافی آن هم با برخورداری از حقوق، حق بهره‌مندی از خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت، حق برخورداری از آموزش‌های ابتدایی اجباری و به رایگان، و حمایت ویژه از زنان و کودکان'.