دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۴۰۲ / 11 December, 2023
مجله ویستا

حسین اهوازی


جنسیت: مرد
نام پدر: سعید
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و محدث امامی
نیای وی از موالی امام‌سجاد (ع) بود. به‌قول شیخ طوسی وی و برادر او ، حسن ، از اصحاب امام‌رضا (ع) و امام‌جواد (ع) و امام‌هادی (ع) بودند. حسین با برادر خود کتاب‌های سی‌گانۀ مشترکی تألیف کردند. به‌ قم رفت و در آنجا در منزل حسن‌بن ابان سکنی گزید. حسین از امام‌رضا (ع) و جواد (ع) و هادی (ع) و نیز محدثان بسیاری که شمار آنها را تا صد و یازده تن یاد کرده‌اند ، روایت کرده است. ابراهیم‌بن مهزیار ، احمدبن محمدبن خالد برقی ، محمدبن جعفربن بطهٔ قمی و حسین‌بن حسن‌بن ابان قمی و بسیاری دیگر از اهوازی حدیث شنیده‌اند و از او روایت کرده‌اند. وی در قم درگذشت. از جمله کتاب‌های سی‌گانۀ حسین و حسن عبارت‌اند از: "الوضوء"؛ الصلاهٔ"؛ "النکاح"؛ "الطلاق"؛ "الوصایا"؛ "الفرائض"؛ "التجارات"؛ "الاجارات"؛ "الشهادت"؛ "الزهد"؛ "اتقیه"؛ "المثالب"؛ "الملاحم"؛ "المؤمن".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایسناخبرگزاری مهرسایت بیتوتهخبرگزاری تسنیمسایت ورزش سهسایت نورنیوزسایت چی بپوشمسایت اکوایران