جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

مرد و زن در تمدن


مرد و زن در تمدن
● چهار اپیزود برای نقش بندی زن و مرد در شکل گیری فرهنگ و تمدن
برخی از فمنیست ها معتقددند فرآیند خلاقیت شعری فرآیندی است زنانه از نوع بارداری مادرانه و خلق شعری ؛ خلقی مادرانه است و برخی دیگر از فمینیست ها معتقدند که اساس تشکیل تمدن بر روابط جنسی مردان و زنان استوار بوده و وجود زنان عاملی برای قانونمند شده جوامع اولیه می باشد لذا قانون و تمدن امری زنانه است.
۱) در کتاب تعریف ها و مفهوم فرهنگ نوشته آقای داریوش آشوری تعریف ها ی متفاوتی از فرهنگ ارائه شده و تمدن هم از بعضی لحاظ با آن مقایسه شده است. از میان مقایسات گوناگون انجام شده بین فرهنگ و تمدن در این کتاب یکی از بقیه جالبتر به نظر می رسد. تلقی فرهنگ به عنوان فعالیتی نرم افزاری و ذهن گرایانه در مقابل تلقی سخت افزاری و عینیت گرایانه از تمدن مقایسه ای کل گرا و جامع به نظر می رسد. مطابق تعریف فوق تکنولوژی یک حوزه انسانی و بیشتر مربوط به تمدن آن حوزه انسانی بوده و شعر حوزه انسانی بیشتر امری است فرهنگی.
۲) در برخی مطالعات روانکاوان ، فرهنگ (و به اعتقاد آنان نهایتا تمدن ) امری است مردانه . حتا لکان معتقد است در مرحله دهانی رشد روانی پس از گرفته شدن کودک از شیر ، زبان جای مادر را می گیرد و زبان مادری جای پستان مادر را. لذا فعالیت زبانی فعالیتی مردانه است و ادامه داستان این است که زبان عنصر عمده تشکیل دهنده فرهنگ است لذا امر فرهنگی امری مردانه است.
۳) از طرفی برخی از فمنیست ها معتقددند فرآیند خلاقیت شعری فرآیندی است زنانه از نوع بارداری مادرانه و خلق شعری ؛ خلقی مادرانه است و برخی دیگر از فمینیست ها معتقدند که اساس تشکیل تمدن بر روابط جنسی مردان و زنان استوار بوده و وجود زنان عاملی برای قانونمند شده جوامع اولیه می باشد لذا قانون و تمدن امری زنانه است.
۴) به نظر می رسد بایستی فرهنگ را از تمدن جدا کرد. فرهنگ امری ذهنی و مردانه است و با باور و مستدلات رونکاوی نمی توان مخالفت ورزید. اما باید به این واقعیت توجه کرد که عینیت گرایی زنانه در ساختن تمدنها بسیار بیشتر از ذهن گرایی مردانه موثر است. این البته واضح است زیرا تمدن موضوعی بیشتر عینی است.
ما نبایستی در تحلیل مسئله گرفتار تعصب های جنسی شده و واقعیات موجود را نادیده بگیریم و کوشش در جهت حذف نقش جنس مخالف در رسیدن بشر به جایگاه فعلی اش زیاد منصفانه به نظر نمی رسد.
منبع : دو هفته نامه الکتریکی شرقیان


همچنین مشاهده کنید


سایت عصرایرانسایت شفقناسایر منابعسایت فرادیدسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت دیدبان ایرانروزنامه دنیای اقتصادوبگردیسایت انصاف نیوز