سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

زین‌العابدین جرجانی


جنسیت: مرد
نام پدر: سلطان بخت حسینی
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: دو صفحه از مرقع بایقرا - طهماسب اویغوری ، به قلم سه دانگ و کتابت زیبا و به خط رقاع کتابت جلی و نسخ کتابت خفی عالی ، با رقم: گمشقه‌العبد‌الضعیف...زین‌العابدین بن سلطان بخت‌الحسینی‌الجرجانی...(قرن ۸).
منبع : مطالب ارسالی