جمعه, ۱۲ خرداد, ۱۴۰۲ / 2 June, 2023
مجله ویستا

برهان‌الدین ، ابوالمظفر/ابوالفتح ناصر/ناصرالدین مُطرّزی خوارزمی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابوالمکارم عبدالسید بن علی
تولد و وفات: (۵۳۶/۵۳۸ -۶۱۰/۶۱۶) قمری
محل تولد: جرجانیهٔ خوارزم
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه حنفی ، نحوی ، لغوی ، ادیب و شاعر معتزلی
چون در سال وفات زمخشری در خوارزم به دنیا آمد به خلیفهٔ الزمخشری معروف شد. در نحو و لغت و شعر و انداع علوم ادب متبحر بود. از محضر پدرش و ابوالمؤید موفق بن احمد ، خطیب خوارزم استفاده نمود و از ابوعبدالله محمد بن علی بن ابوسعد تاجر و جماعتی دیگر حدیث شنید. او پیشوای معتزلیان بود . در خوارزم درگذشت. متجاوز از سیصد قصیده در سوک او سروده شد. از آثارش: شرح "مقامات" حریری ، که در "کشف‌الظنون" نام آن "الایضاح" ذکر شده است؛ "الاقناع" در لغت ، و "مختصرالاقناع"؛ مختصر "اصلاح‌المنطق" ابن سکیت؛ "المصباح" ، در نحو؛ "المطرزیه" یا گالمقدمهٔ‌النحویهٔ" یا "المقدمهٔ‌المطرزیهٔ" ، در نحو؛ "المغرب" ، در لغت ، و شرح و ترتیب آن به نام "المعرب فی شرح‌المغرب".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناروزنامه آرمان ملیسایت باتوسایت نامه نیوزسایت زومیتسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهسایت اقتصاد 24سایت بیتوتهسایت تابناک