شنبه, ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ / 9 December, 2023
مجله ویستا

ابوالحسن محمد ماسرجسی نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: علی بن سهل
تولد و وفات: ( ... - ۳۸۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه شافعی و محدث
دخترزادهٔ محدث حسن بن عیسی بن ماسرجس بود. نزد ابواسحاق مروزی فقه آموخت و تا مصر مصاحب او بود. او در نیشابور درس می‌گفت. قاضی ابوالطیب طبری و جماعتی دیگر از وی فقه آموختند. او از دایی‌اش ، مؤمّل بن حسن ، و ابوحامد بن شرقی و ابوسعید بن اعرابی و مکی بن عبدان و اسماعیل صفّار و ابوطاهر مدینی و ابوالحسن بن حَذلم و جماعتی دیگر حدیث نقل کرد. حاکم نیشابوری و ابونعیم و ابوطالب یحیی بن علی دَسکری و ابوعثمان صابونی و ابوسعد کنجرودی و دیگران از وی روایت کرده‌اند.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهخبرگزاری مهرسایت مشرقسایت سلام نوسایت اکوایرانسایت فرادیدسایت انرژی پرسسایر منابعخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدبان ایران